ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 

Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

Председател: Севделина Петрова

Председател: Димитър Данаилов

Председател: Димитър Вучев

Председател: Ваня Тагарева

Председател: Ваня Григорова

Председател: Иван Таков

Председател: Красимир Гълъбов

Председател: Димитър Шалъфов

Председател: Иван Виделов

Председател: Николай Велчев

Председател: Мирослав Боршош

Председател: Цветелина Симеонова - Заркин

Председател: Прошко Прошков

Председател: Антон Хекимян

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА:

 
2024 година
11.03.2024 - 15.03.2024 18.03.2024 - 22.03.2024 19.02.2024 - 23.02.2024 26.02.2024 - 29.02.2024 01.03.2024 - 08.03.2024
25.03.2024 - 29.03.2024 01.04.2024 - 05.04.2024 15.04.2024 - 19.04.2024 22.04.2024 - 02.05.2024