ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 

Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

 

Председател: Ивайло Петков

Председател: Прошко Прошков

Председател: Стефан Марков

Председател: Веселин Милев

Председател: Антон Койчев

Председател: Зафир Зарков

Председател: Лорита Радева

Председател: Татяна Георгиева

Председател: Ботьо Ботев

Председател: Борис Петров

Председател: Малина Едрева

Председател: Екатерина Йорданова

Председател: Николай Стойнев

Председател: Радослав Абрашев

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА:

 
2020 година
02.01.2020 – 17.01.2020 20.01.2020 – 31.01.2020 03.02.2020 – 07.02.2020 10.02.2020 – 14.02.2020 17.02.2020 – 21.02.2020
24.02.2020 – 28.02.2020 02.03.2020 – 06.03.2020 09.03.2020 – 13.03.2020 16.03.2020 – 03.04.2020 06.04.2020 – 10.04.2020
16.04.2020 – 24.04.2020 04.05.2020 – 15.05.2020 18.05.2020 – 29.05.2020 01.06.2020 – 12.06.2020 15.06.2020 – 26.06.2020
29.06.2020 – 03.07.2020 06.07.2020 – 10.07.2020 13.07.2020 – 17.07.2020 20.07.2020 – 24.07.2020 27.07.2020 – 14.08.2020
17.08.2020 – 28.08.2020 05.10.2020 – 09.10.2020 12.10.2020 – 16.10.2020 19.10.2020 – 23.10.2020 26.10.2020 – 30.10.2020
30.11.2020 – 04.12.2020 07.12.2020 – 11.12.2020 14.12.2020 – 18.12.2020 21.12.2020 – 31.12.2020  
2021 година
04.01.2021 – 08.01.2021 11.01.2021 – 15.01.2021 18.01.2021 – 22.01.2021 25.01.2021 – 29.01.2021 01.02.2021 – 07.02.2021
08.02.2021 – 12.02.2021 15.02.2021 – 19.02.2021 22.02.2021 – 26.02.2021 08.03.2021 – 12.03.2021 29.03.2021 – 02.04.2021
05.04.2021 – 09.04.2021 12.04.2021 – 16.04.2021 19.04.2021 – 23.04.2021 26.04.2021 – 29.04.2021 05.05.2021 – 14.05.2021
17.05.2021 – 21.05.2021 25.05.2021 – 28.05.2021 31.05.2021 – 06.05.2021 07.06.2021 – 11.06.2021 14.06.2021 – 18.06.2021
21.06.2021 - 25.06.2021 28.06.2021 - 02.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 30.07.2021 - 31.08.2021
01.09.2021 - 03.09.2021 07.09.2021 - 24.09.2021  27.09.2021 - 01.10.2021 04.10.2021 - 08.10.2021 11.10.2021  - 15.10.2021
18.10.2021  - 22.10.2021 25.10.2021  - 29.10.2021 01.11.2021  - 05.11.2021 08.11.2021 - 12.11.2021  15.11.2021 -  19.11.2021
22.11.2021 -  26.11.2021 29.11.2021 -  03.12.2021 06.12.2021 -  10.12.2021 13.12.2021 -  17.12.2021 20.12.2021 -  29.12.2021
2022 година
03.01.2022 - 07.01.2022 10.01.2022 - 14.01.2022 17.01.2022 - 21.01.2022 24.01.2022 - 28.01.2022  31.01.2022 - 04.02.2022
07.02.2022 - 11.02.2022 14.02.2022 - 18.02.2022 21.02.2022 - 25.02.2022 28.02.2022 - 04.03.2022 07.03.2022 - 11.03.2022
14.03.2022 - 18.03.2022 21.03.2022-25.03.2022 28.03.2022-01.04.2022  04.04.2022-08.04.2022  11.04.2022-15.04.2022
18.04.2022 - 22.04.2022 03.05.2022-06.05.2022 09.05.2022-13.05.2022 16.05.2022 - 22.05.2022 23.05.2022 - 27.05.2022
30.05.2022-03.06.2022 06.06.2022-10.06.2022 13.06.2022 - 17.06.2022 20.06.2022 - 24.06.2022 27.06.2022 - 01.07.2022
04.07.2022 - 08.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 01.08.2022 - 03.09.2022 05.09.2022-30.09.2022 01.10.2022-17.10.2022
17.10.2022-28.10.2022 01.11.2022-11.11.2022 14.11.2022-18.11.2022 21.11.2022-25.11.2022 28.11.2022-02.12.2022
05.12.2022-09.12.2022 05.12.2022-23.12.2022      
2023 година
03.01.2023-06.01.2023 09.01.2023-13.01.2023 16.01.2023-20.01.2023 23.01.2023-27.01.2023 30.01.2023-10.02.2023
 13.02.2023-17.02.2023 06.03.2023-10.03.2023 13.03.2023-24.03.2023 27.03.2023-31.03.2023 03.04.2023-07.04.2023
10.04.2023-21.04.2023 24.04.2023-28.04.2023 02.05.2023-05.05.2023 09.05.2023-12.05.2023 15.05.2023-19.05.2023
15.05.2023-26.05.2023 22.05.2023-26.05.2023 29.05.2023-09.06.2023 12.06.2023-16.06.2023 19.06.2023-23.06.2023
26.06.2023-30.06.2023 03.07.2023-07.07.2023 10.07.2023-14.07.2023