Комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

 • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

 • Радослав Абрашев
 • Владимир Данев

Членове:

 • Борис Петров
 • Михаил Петров
 • Тома Белев
 • Николай Велчев

Външни експерти :

 • Васил Гюров
 • Евгений Белий
 • Венислава Цанкова
 • Денислав Асенов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседанието 

за 

 23.09.2020 г. /сряда/ 15.00 ч. онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Отговор вх.№СОА20-ГР94-3454/4/11.09.20 г. В.В. с жалба на Ангелина Христова

 

2.

Отговор вх.№СОА20-КЦ51-53745/11.09.20 В.В. с жалба на Марияна Величкова

 

3.

Писмо с вх.№СОА20-ВК66-1362/7/08.09.20 г. относно постъпили жалби и сигнали за м.август 2020г.

 

4.

Разни