Комисия за връзки с гражданското общество

Председател:

  • Николай Велчев

Зам.-председатели: 

  • Румен Александров
  • Ася Тодорова

Членове:

  • Благовест Георгиев
  • Благовеста Кенарова
  • Марта Георгиева
  • Драгомир Младенов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

  • Димана Пунчева, тел.: 02/9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за връзки с гражданското общество към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество