Комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

 • Борис Петров

Зам.-председатели: 

 • Радослав Абрашев
 • Владимир Данев

Членове:

 • Веселин Милев
 • Михаил Петров
 • Пеню Пенев
 • Николай Велчев

Външни експерти :

 • Васил Гюров
 • Евгений Белий
 • Венислава Цанкова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за връзки с гражданското общество към СОС за мандат 2019 -2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия за връзки с гражданското общество