Комисия за връзки с гражданското общество

Председател:

  • Николай Велчев

Зам.-председатели: 

  • Румен Александров
  • Ася Тодорова

Членове:

  • Бонка Василева
  • Благовеста Кенарова
  • Марта Георгиева
  • Драгомир Младенов

Външни експерти :

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

  • Димана Пунчева, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за връзки с гражданското общество към СОС за мандат 2019 -2023 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия за връзки с гражданското общество

Дневен ред на заседанието

За 05.03 .2024 г. /вторник/ от 10.30 ч. в зала 2, ет. 2

И ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на ПК за връзки с гражданското общество

2.

Жалба вх.№СОА24-КЦ01-13883/20.02.2024 г. от г-жа Янкулова

3.

Жалба вх.№СОА24-ГР94-808/22.02.2024 г. от г-жа Янкулова

4.

Жалба вх.№СОА24-КЦ01-16103/27.02.2024 г. от г-жа Янкулова

5.

Писмо вх.№СОА24-У321-250/29.01.24 г. от граждани на р-н Илинден в.в. с 43 ОУ

6.

Сигнал СОА24-ГР94-746/19.02.2024 г. от г-н И.Петров

7.

Жалба вх.№СОА24-КЦ01-12345/15.02.2024 г. и вх.№СОА24-КЦ01-12380/15.02.2024 г. и от г-жа Кънчева

8.

Писмо вх.№СОА24-ВК66-890/31.01.24 г. относно Годишен отчет за дейността на обществения посредник  в оригинал на СОС

9.

Разни