ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
НАИМЕНОВАНИЕ   РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1. "Център за градска мобилност" ЕАД СД Христиан Иванов Петров - изп. дир. ДА ДА ДА ДА
Никола Димитров Рогачев ДА ДА ДА  
Румяна Маринова Милова ДА ДА ДА ДА
2. "Столичен Автотранспорт" ЕАД СД Слав Йорданов Монов - изп. дир. ДА ДА ДА  
Илия Добромиров Гътовски ДА ДА ДА ДА
Красимира Иванова Михайлова ДА ДА ДА  
3. "Столичен Електротранспорт" ЕАД СД Евгений Манолов Ганчев - изп. дир. ДА ДА ДА  
Асен Ириней Тасев ДА ДА ДА  
Десислава Костова Пачева-Чомпалова ДА ДА ДА  
4. "В и К"  ЕАД СД Стефан Николов Пелтеков - изп. дир. ДА ДА ДА  
Даниела Христова Коларова ДА ДА ДА ДА
Румен Райнов Михайлов ДА ДА ДА  
5. "Софийски имоти" ЕАД СД Димитър Любомиров Шивачев - изп.дир. ДА ДА ДА  
Полина Василева Витанова ДА ДА ДА  
Анастас Христов Тодоров ДА ДА ДА  
6. "Егида-София"  ЕАД СД Иван Йонов Йонов - изп.дир. ДА ДА ДА  
Роман Николов Стоянов   ДА    
Огнян Цветанов Методиев ДА ДА ДА  
7. "Метрополитен" ЕАД СД Стоян Братоев Иванов - изп.дир. ДА ДА ДА ДА
Петър Иванов Диков ДА ДА ДА ДА
Красимир Савов Савов ДА ДА ДА ДА
Тодор Иванов Модев ДА ДА ДА ДА
Калин Николов Клисаров ДА ДА ДА  
Лидия Спасова Коцева-Станкова ДА ДА ДА  
8. "Лозана" ЕАД СД Юли Благоев Андреев - изп.дир. ДА ДА ДА  
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова ДА ДА ДА  
Анна Първанова Манчева-Димова ДА ДА ДА  
9. "Чистота Искър" ЕООД Управител Юлиан Михайлов Михайлов ДА ДА ДА  
Контрольор Даниел Тошков Господинов   2018    
10. "Софинвест"  ЕООД Управител Чавдар Найденов Гигов ДА ДА ДА  
Контрольор Антон Стойков Николов ДА ДА ДА  
11. "Спортна София-2000" ЕАД СД Бойко Ангелов Додов - изп.дир. ДА  ДА   ДА   
Динко Господинов Дуков  ДА   ДА  ДА   
Стефан Иванов Йорданов ДА  ДА  ДА   
12. "Пазари Възраждане" ЕАД СД Драгомир Емилов Димитров - изп.дир. ДА ДА ДА  
Маргарита Драгомирова Манова ДА ДА ДА  
Веселин Георгиев Теофилов ДА ДА ДА  
13. "Пазари Север" ЕАД СД Иван Васев Лулчев - изп.дир. ДА ДА ДА  
Анна Николаева Славова ДА ДА ДА  
Дафинка Илчова Маринова ДА ДА ДА  
14. "Пазари Изток" ЕАД СД Радослав Йончев Влахов - изп. дир. ДА ДА ДА ДА
Димитър Георгиев Кунов ДА ДА ДА  
Пенка Павлова Арменкова ДА ДА ДА  
15. "Пазари  Запад" ЕАД СД Галина Иванова Бежанска - изп. дир. ДА ДА ДА  
Диляна Цвяткова Иванова ДА ДА ДА  
Стилиян Койчев Георгиев ДА ДА ДА  
16. "Пазари  Юг" ЕАД СД Николай Николаев Попов - изп. дир.   ДА   ДА
Петър Кирилов Василев   ДА    
Ваня Тодорова Вербовска ДА ДА    
17. "Географска информационна система - София" ЕООД Управител Веселка Маринова Дишева ДА ДА ДА ДА
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов ДА 2018; 2019 ДА  
18. "Топлофикация-София" ЕАД СД Сашо Петров Чакалски - изп. дир. ДА ДА ДА ДА
Десислава Георгиева Билева ДА ДА ДА  
Петър Тодоров Тодоров ДА ДА   ДА
19. "ДКЦ ІІ - София" ЕООД Управител д-р Габриела Стоянова Матеева ДА ДА ДА  
Контрольор Валентин Димитров Лапев ДА 2018;2019 ДА  
20. "ДКЦ ІІІ - София" ЕООД Управител д-р Валентина Кирилова Христова ДА ДА ДА  
Контрольор Николай Стоянов Николов ДА 2018;2019 ДА  
21. "ДКЦ  V - София" ЕООД Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков ДА ДА ДА  
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   2018;2019    
22. "ДКЦ  VІ - София" ЕООД Управител д-р Тошка Боянова-Михова ДА ДА ДА  
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова ДА 2018;2019 ДА  
23. "ДКЦ VІІ - София" ЕООД Управител д-р Антонио  Динков Тонев ДА ДА ДА  
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   2018; 2019    
24. "ДКЦ  VІІІ - София" ЕООД Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   ДА   ДА
Контрольор Десислава Василева Радулова ДА 2018; 2019 ДА  
25. "ДКЦ  ХІ - София" ЕООД Управител Татяна Иванова Евтимова ДА ДА ДА  
Контрольор Петър Тодоров Попов ДА 2018; 2019 ДА  
26. "ДКЦ  ХІІ - София" ЕООД Управител д-р Васил Димитров Василев ДА ДА ДА ДА
Контрольор Иво Василев Гогев ДА 2018; 2019 ДА  
27. "ДКЦ  ХІІI - София" ЕООД Управител д-р Райна Божкова Ганева   ДА    
Контрольор Георги Росенов Кардашев (2018); Златко Кръстев Атанасов (2019) ДА 2018; 2019 (1); 2019 (2) ДА  
28. "ДКЦ  ХІV - София" ЕООД Управител д-р Милен Петков Димов ДА ДА ДА  
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева ДА 2018; 2019 ДА  
29. "ДКЦ  ХV - София" ЕООД Управител Ани Начева Христов ДА ДА ДА ДА
Контрольор Борислав Иванов Пелов ДА 2018; 2019 ДА  
30. "ДКЦ  ХVІ - София" ЕООД Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   ДА    
Контрольор Валентин Николов Терзиев (2018); Атанас Асенов Златев - (2019)   2018; 2019    
31. "ДКЦ  ХVІІ - София" ЕООД Управител д-р Константин Нинов Петров ДА ДА ДА ДА
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева ДА 2018; 2019 ДА  
32. "ДКЦ  ХVІІІ - София" ЕООД Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов ДА ДА ДА  
Контрольор Елена Маркова Балджиева ДА 2018; 2019 ДА  
33. "ДКЦ  ХХ - София" ЕООД Управител Любка Георгиева Асенова ДА ДА ДА ДА
Контрольор Лилия Маринова Долджева   2018; 2019    
34. "ДКЦ  ХХІІ - София" ЕООД Управител д-р Лили Иванова Иванова ДА ДА ДА  
Контрольор Валентин Бориславов Костов ДА 2018; 2019 ДА  
35. "ДКЦ  ХХІV - София" ЕООД Управител д-р Силвия Лазарова Янева ДА ДА ДА  
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова ДА 2018; 2019 ДА ДА
36. "ДКЦ  ХХV - София" ЕООД Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов ДА ДА ДА  
Контрольор Елисавета Николова Пенчева ДА 2018 ДА  
37. "ДКЦ  ХХVІІІ - София" ЕООД Управител д-р Иван Йорданов Наумов ДА ДА ДА ДА
Контрольор Гергана Валентинова Велинова ДА 2018; 2019 ДА  
38. "ДКЦ  ХХІХ - София" ЕООД Управител д-р Росица Христова Спасова ДА ДА ДА  
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   2018; 2019   2018; 2019
39. "ДКЦ  ХХХ - София" ЕООД Управител д-р Цветан Иванов Недялков ДА ДА ДА  
40. "Дентален център ІІ-София" ЕООД Управител д-р Георги Петров Зографски ДА ДА ДА  
Контрольор Станислава Груйчева Славчева ДА 2018; 2019 ДА  
41. "Дентален център VІ-София" ЕООД Управител д-р Вичка Драганова Аламанова   ДА    
Контрольор Геновева Николаева Георгиева 2019 2019    
42. "МЦ  ІХ - София" ЕООД Управител Либер Иванов Лалев    ДА   ДА
Контрольор няма        
43. "МЦ ХХХІ - Н. Искър" ЕООД Управител д-р Анелия Димитрова Мишева ДА ДА ДА  
Контрольор Йордан Димитров Божилов ДА 2018; 2019 ДА  
44. "Център за психично здраве" ЕООД Управител д-р Ана Попова-Върбанова ДА   ДА  
Контрольор Невена Гениева Станчева ДА 2018; 2019    
45. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД Управител д-р Ася Данчева-Атанасова ДА ДА ДА  
Контрольор Вася Тодорова Кирева ДА 2018; 2019 ДА  
46. "Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров ДА   ДА  
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова ДА 2018; 2019 ДА  
47. "СБПЛР-Бухово" ЕООД Управител д-р Дора Димитрова Велева ДА ДА ДА  
Контрольор Михаил Иванов Ставрев   2018; 2019    
48. "СБПЛР-Кремиковци" ЕООД Управител д-р Цветанка Христова Зафирова ДА   ДА  
Контрольор Красимир Георгиев Сираков ДА 2018; 2019 ДА  
49. "СБПЛР-Панчарево" ЕООД Управител д-р Андрей Иванов Андреев ДА ДА ДА  
Контрольор Даниел Василев Костов ДА 2018; 2019 ДА  
50. "СБРДЦП-Св. София" ЕООД Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров ДА   ДА  
Контрольор Анна Стефанова Гочева ДА 2018; 2019 ДА  
51. "І-ва САГБАЛ-Св. София" ЕАД СД д-р Гергана Кирилова Коларова - изп.дир. ДА   ДА  
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева ДА ДА ДА  
д-р Маржена Луция Риш-Панова ДА ДА ДА  
52. "ІІ-ра САГБАЛ-Шейново" ЕАД СД д-р Румен Любенов Велев - изп. дир. ДА   ДА  
Пламен Станев Димов  ДА ДА ДА  
Даниела Стоянова Шиклева ДА ДА ДА ДА
53. "І-ва МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Цветомир Димитров - изп. дир. ДА   ДА  
Иля Иванов Генов ДА ДА ДА ДА
Александрина Петрова Перчева ДА ДА ДА  
54. "ІІ-ра МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Стефан Николаев Узунов - изп. дир. ДА   ДА  
Гено Киров Киров ДА ДА ДА  
Снежана Младенова Кондева ДА ДА ДА  
55. "ІV-та МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Аркади Георгиев Иванов - изп. дир. ДА   ДА  
д-р Стела Ванева Станчева - Чернева ДА ДА ДА  
Николай Лазаров Топалов ДА ДА ДА ДА
56. "V-та МБАЛ-София" ЕАД СД д-р Борил Петров Петров - изп. дир. ДА   ДА  
Асен Атанасов Златев ДА ДА ДА  
Димитър Делчев Русенов ДА ДА ДА  
  СОАПИ изп. директор Вергиния Стоянова   ДА    
гл. изп. директор Владимир Данаилов   ДА