ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО / РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1. "Център за градска мобилност" ЕАД
Съвет на директорите Димитър Константинов Дилчев - изпълнителен директор 2020     2020 2021          
Никола Димитров Рогачев 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Румяна Маринова Милова 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018 2019 2020  
Розалина Деянова Георгиева         2021          
Иван Христов Антов 2021       2021          
2. "Столичен автотранспорт" ЕАД
Съвет на директорите Слав Йорданов Монов - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Илия Добромиров Гътовски 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Николай Найденов Найденов 2021       2021          
Любомир Иванов Ковачев 2021       2021          
Йовелина Нейчева Тихова         2021          
3. "Столичен електротранспорт" ЕАД
Съвет на директорите Евгений Манолов Ганчев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Кирил Георгиев Георгиев       2020 2021          
Десислава Костова Пачева-Чомпалова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Веселин Петров Порязов 2021       2021          
Елена Костадинова Симеонова 2021       2021          
4. "В и К" ЕАД
Съвет на директорите Стефан Николов Пелтеков - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Даниела Христова Коларова 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Румен Райнов Михайлов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
5. "Софийски имоти" ЕАД
Съвет на директорите Димитър Любомиров Шивачев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 (1)
2019 (2)
2020 2021 2018        
Полина Василева Витанова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Анастас Христов Тодоров 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
6. "Егида - София" ЕАД
Съвет на директорите Иван Йонов Йонов - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Роман Николов Стоянов   2018 2019 2020 2021          
Огнян Цветанов Методиев 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
7. "Метрополитен" ЕАД
Съвет на директорите Стоян Братоев Иванов - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Фантина Рангелова Рангелова         2021          
Красимир Савов Савов 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Тодор Иванов Модев 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Лидия Спасова Коцева-Станкова 2018 2018   2020 2021 2018        
8. "Лозана" ЕАД
Съвет на директорите Юли Благоев Андреев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Анна Първанова Манчева-Димова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
9. "Софекострой" ЕАД
Съвет на директорите Цветомир Велчев Жеков - изпълнителен директор 2020     2020 2021          
Стойчо Тодоров Томов         2021          
Даниел Тошков Господинов   2018 2019 2020 2021          
10. "Софинвест" ЕООД
Управител Чавдар Найденов Гигов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Антон Стойков Николов 2018 2018 2019 2020   2018        
11. "Спортна София - 2000" ЕАД
Съвет на директорите Бойко Ангелов Додов - изпълнителен директор 2018  2018 2019 2020 2021  2018         
Динко Господинов Дуков  2018   2018 2019 2020 2021 2018         
Стефан Иванов Йорданов 2018  2018 2019 2020 2021 2018         
12. "Пазари Възраждане" ЕАД
Съвет на директорите Драгомир Емилов Димитров - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Маргарита Драгомирова Александрова-Манова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Веселин Георгиев Теофилов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
13. "Пазари Север" ЕАД
Съвет на директорите Иван Васев Лулчев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Драгомир Владимиров Агайн       2020         2020  
Дафинка Илчова Маринова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
14. "Пазари Изток" ЕАД
Съвет на директорите Даниела Пламенова Стойнева - изпълнителен директор 2019   2019 2020 2021          
Димитър Георгиев Кунов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Пенка Павлова Арменкова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
15. "Пазари Запад" ЕАД
Съвет на директорите Галина Иванова Бежанска - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Диляна Цвяткова Иванова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Стилиян Койчев Георгиев 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
16. "Пазари Юг" ЕАД
Съвет на директорите Николай Николаев Попов - изпълнителен директор   2018 2019 2020 2021   2018 2019    
Петър Кирилов Василев   2018 2019 2020 2021          
Ваня Тодорова Вербовска 2018 2018 2019 2020 2021          
17. "Географска информационна система - София" ЕООД
Управител Веселка Маринова Дишева 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
18. "Топлофикация - София" ЕАД

Управителен съвет

Александър Славчев Александров - изпълнителен директор       2020 2021          
Ивайло Ивов Епитропов       2020 2021          
Лъчезар Иванов Чотов       2020 2021       2020  
Надзорен съвет Сашо Петров Чакалски 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018   2020  
Милена Стайкова Ценова       2020 2021          
Валентин Георгиев Терзийски     2019 2020 2021          
19. "ДКЦ ІІ - София" ЕООД
Управител д-р Габриела Стоянова Матеева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Валентин Димитров Лапев 2018 2018 2019 2020   2018        
20. "ДКЦ ІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Валентина Кирилова Христова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Николай Стоянов Николов 2018 2018 2019     2018        
21. "ДКЦ V - София" ЕООД
Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   2018 2019 2020 2021          
22. "ДКЦ VІ - София" ЕООД
Управител д-р Тошка Боянова-Михова 2018 2018 2019 2020 2021 2018     2020 2021
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
23. "ДКЦ VІІ - София" ЕООД
Управител д-р Антонио  Динков Тонев 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   2018 2019 2020 2021          
24. "ДКЦ VІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   2018 2019 2020 2021   2018      
Контрольор Десислава Василева Радулова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
25. "ДКЦ ХІ - София" ЕООД
Управител Татяна Иванова Евтимова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Петър Тодоров Попов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
26. "ДКЦ ХІІ - София" ЕООД
Управител д-р Васил Димитров Василев 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Контрольор Иво Василев Гогев 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
27. "ДКЦ ХІІI - София" ЕООД
Управител д-р Райна Божкова Ганева   2018 2019 2020 2021          
Контрольор Златко Кръстев Атанасов 2020   2019 (1)
2019 (2)
2020 2021          
28. "ДКЦ ХІV - София" ЕООД
Управител д-р Милен Петков Димов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
29. "ДКЦ ХV - София" ЕООД
Управител Ани Начева Христов 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018   2020 2021
Контрольор Борислав Иванов Пелов 2018 2018 2019 2020   2018        
30. "ДКЦ ХVІ - София" ЕООД
Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   2018 2019 2020 2021          
Контрольор Атанас Асенов Златев     2019 2020            
31. "ДКЦ ХVІІ - София" ЕООД
Управител д-р Константин Нинов Петров 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018   2020  
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
32. "ДКЦ ХVІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов 2018 2018 2019 2020   2018        
Контрольор Елена Маркова Балджиева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
33. "ДКЦ ХХ - София" ЕООД
Управител Любка Георгиева Асенова 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Контрольор Лилия Маринова Долджева   2018 2019 2020            
34. "ДКЦ ХХІІ - София" ЕООД
Управител д-р Лили Иванова Иванова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Валентин Бориславов Костов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
35. "ДКЦ ХХІV - София" ЕООД
Управител д-р Силвия Лазарова Янева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
36. "ДКЦ ХХV - София" ЕООД
Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Валентин Николов Терзиев       2020 2021         2021
37. "ДКЦ ХХVІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Иван Йорданов Наумов 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
Контрольор Гергана Валентинова Велинова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
38. "ДКЦ ХХІХ - София" ЕООД
Управител д-р Росица Христова Спасова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   2018 2019 2020 2021   2018 2019   2021
39. "ДКЦ ХХХ - София" ЕООД
Управител д-р Цветан Иванов Недялков 2018 2018 2019 2020   2018        
Контрольор Десислава Стефанова Кацарска     2019 2020 2021          
40. "Дентален център ІІ - София" ЕООД
Управител д-р Георги Петров Зографски 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Станислава Груйчева Славчева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
41. "Дентален център VІ - София" ЕООД
Управител д-р Вичка Драганова Аламанова   2018 2019 2020 2021          
Контрольор Геновева Николаева Георгиева 2019   2019 2020 2021          
42. "МЦ ІХ - София" ЕООД
Управител Либер Иванов Лалев    2018 2019 2020     2018      
Контрольор няма                    
43. "МЦ ХХХІ - Нови Искър" ЕООД
Управител д-р Анелия Димитрова Мишева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Йордан Димитров Божилов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
44. "Център за психично здраве" ЕООД
Управител д-р Ана Попова-Върбанова 2018 2019   2020   2018        
Контрольор Невена Гениева Станчева 2018 2018 2019 2020 2021         2021
45. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД
Управител д-р Ася Данчева-Атанасова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Контрольор Вася Тодорова Кирева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
46. "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД
Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров 2018         2018        
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
47. "СБПЛР - Бухово" ЕООД
Управител д-р Дора Димитрова Велева 2018 2018 2019     2018        
Контрольор няма                    
48. "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД
Управител д-р Цветанка Христова Зафирова 2018         2018        
Контрольор Красимир Георгиев Сираков 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
49. "СБПЛР - Панчарево" ЕООД
Управител д-р Андрей Иванов Андреев 2018 2018       2018        
Контрольор Даниел Василев Костов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
50. "СБРДЦП Св. София" ЕООД
Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров 2018         2018        
Контрольор Анна Стефанова Гочева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
51. "І-ва САГБАЛ Св. София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Гергана Кирилова Коларова - изпълнителен директор 2018         2018        
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
д-р Маржена Луция Риш-Панова 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
52. "ІІ-ра САГБАЛ Шейново" ЕАД
Съвет на директорите д-р Румен Любенов Велев - изпълнителен директор 2018         2018        
Пламен Станев Димов  2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Даниела Стоянова Шиклева 2018 2018   2020 2021 2018 2018      
53. "Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Цветомир Димитров - изпълнителен директор 2018         2018        
Иля Иванов Генов 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018   2020  
Александрина Петрова Перчева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
54. "Втора МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Стефан Николаев Узунов - изпълнителен директор 2018         2018        
Гено Киров Киров 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Снежана Младенова Кондева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
55. "Четвърта МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Аркади Георгиев Иванов - изпълнителен директор 2018         2018        
д-р Стела Ванева Станчева - Чернева 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
Николай Лазаров Топалов 2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018      
56. "Пета МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Борил Петров Петров - изпълнителен директор 2018         2018        
Димитър Делчев Русенов 2018 2018 2019 2020 2021 2018        
57. СОАПИ
  Мария Александрова Попова-Христова - главен изпълнителен директор         2021          
Вергиния Стоянова - изпълнителен директор   2018 2019 2020 2021