ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО / РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2018 2019 2020
1. "Център за градска мобилност" ЕАД
Съвет на директорите Димитър Константинов Дилчев - изпълнителен директор 2020     2020        
Никола Димитров Рогачев 2018 2018 2019 2020 2018      
Румяна Маринова Милова 2018 2018 2019 2020 2018 2018 2019 2020
2. "Столичен Автотранспорт" ЕАД
Съвет на директорите Слав Йорданов Монов - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Илия Добромиров Гътовски 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Красимира Иванова Михайлова 2018 2018 2019 2020 2018     2020
3. "Столичен Електротранспорт" ЕАД
Съвет на директорите Евгений Манолов Ганчев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Кирил Георгиев Георгиев       2020        
Десислава Костова Пачева-Чомпалова 2018 2018 2019 2020 2018      
4. "В и К" ЕАД
Съвет на директорите Стефан Николов Пелтеков - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Даниела Христова Коларова 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Румен Райнов Михайлов 2018 2018 2019 2020 2018      
5. "Софийски имоти" ЕАД
Съвет на директорите Димитър Любомиров Шивачев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 (1)
2019 (2)
2020 2018      
Полина Василева Витанова 2018 2018 2019 2020 2018      
Анастас Христов Тодоров 2018 2018 2019 2020 2018      
6. "Егида - София" ЕАД
Съвет на директорите Иван Йонов Йонов - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Роман Николов Стоянов   2018 2019 2020        
Огнян Цветанов Методиев 2018 2018 2019 2020 2018      
7. "Метрополитен" ЕАД
Съвет на директорите Стоян Братоев Иванов - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Ангел Иванов Джоргов 2020     2020        
Красимир Савов Савов 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Тодор Иванов Модев 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Лидия Спасова Коцева-Станкова 2018 2018   2020 2018      
8. "Лозана" ЕАД
Съвет на директорите Юли Благоев Андреев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова 2018 2018 2019 2020 2018      
Анна Първанова Манчева-Димова 2018 2018 2019 2020 2018      
9. "Чистота - Искър" ЕАД
Съвет на директорите Цветомир Велчев Жеков - изпълнителен директор 2020     2020        
Стефан Сергеев Пейков 2019 2019   2020        
Даниел Тошков Господинов   2018 2019 2020        
10. "Софинвест" ЕООД
Управител Чавдар Найденов Гигов 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Антон Стойков Николов 2018 2018 2019 2020 2018      
11. "Спортна София - 2000" ЕАД
Съвет на директорите Бойко Ангелов Додов - изпълнителен директор 2018  2018 2019 2020  2018       
Динко Господинов Дуков  2018   2018 2019 2020 2018       
Стефан Иванов Йорданов 2018  2018 2019 2020 2018       
12. "Пазари Възраждане" ЕАД
Съвет на директорите Драгомир Емилов Димитров - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Маргарита Драгомирова Манова 2018 2018 2019 2020 2018      
Веселин Георгиев Теофилов 2018 2018 2019 2020 2018      
13. "Пазари Север" ЕАД
Съвет на директорите Иван Васев Лулчев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Драгомир Владимиров Агайн       2020       2020
Дафинка Илчова Маринова 2018 2018 2019 2020 2018      
14. "Пазари Изток" ЕАД
Съвет на директорите Даниела Пламенова Стойнева - изпълнителен директор 2019   2019 2020        
Димитър Георгиев Кунов 2018 2018 2019 2020 2018      
Пенка Павлова Арменкова 2018 2018 2019 2020 2018      
15. "Пазари Запад" ЕАД
Съвет на директорите Галина Иванова Бежанска - изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2018      
Диляна Цвяткова Иванова 2018 2018 2019 2020 2018      
Стилиян Койчев Георгиев 2018 2018 2019 2020 2018      
16. "Пазари Юг" ЕАД
Съвет на директорите Николай Николаев Попов - изпълнителен директор   2018 2019 2020   2018 2019  
Петър Кирилов Василев   2018 2019 2020        
Ваня Тодорова Вербовска 2018 2018 2019 2020        
17. "Географска информационна система - София" ЕООД
Управител Веселка Маринова Дишева 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов 2018 2018 2019 2020 2018      
18. "Топлофикация - София" ЕАД

Управителен съвет

Александър Славчев Александров - изпълнителен директор       2020        
 Ивайло Ивов Епитропов       2020        
Лъчезар Иванов Чотов       2020       2020
Надзорен съвет Сашо Петров Чакалски 2018 2018 2019 2020 2018 2018   2020
Милена Стайкова Ценова       2020        
Валентин Георгиев Терзийски     2019 2020        
19. "ДКЦ ІІ - София" ЕООД
Управител д-р Габриела Стоянова Матеева 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Валентин Димитров Лапев 2018 2018 2019 2020 2018      
20. "ДКЦ ІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Валентина Кирилова Христова 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Николай Стоянов Николов 2018 2018 2019   2018      
21. "ДКЦ V - София" ЕООД
Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   2018 2019 2020        
22. "ДКЦ VІ - София" ЕООД
Управител д-р Тошка Боянова-Михова 2018 2018 2019 2020 2018     2020
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова 2018 2018 2019 2020 2018      
23. "ДКЦ VІІ - София" ЕООД
Управител д-р Антонио  Динков Тонев 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   2018 2019 2020        
24. "ДКЦ VІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   2018 2019 2020   2018    
Контрольор Десислава Василева Радулова 2018 2018 2019 2020 2018      
25. "ДКЦ ХІ - София" ЕООД
Управител Татяна Иванова Евтимова 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Петър Тодоров Попов 2018 2018 2019 2020 2018      
26. "ДКЦ ХІІ - София" ЕООД
Управител д-р Васил Димитров Василев 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Контрольор Иво Василев Гогев 2018 2018 2019 2020 2018      
27. "ДКЦ ХІІI - София" ЕООД
Управител д-р Райна Божкова Ганева   2018 2019 2020        
Контрольор Златко Кръстев Атанасов 2020   2019 (1)
2019 (2)
2020        
28. "ДКЦ ХІV - София" ЕООД
Управител д-р Милен Петков Димов 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева 2018 2018 2019 2020 2018      
29. "ДКЦ ХV - София" ЕООД
Управител Ани Начева Христов 2018 2018 2019 2020 2018 2018   2020
Контрольор Борислав Иванов Пелов 2018 2018 2019 2020 2018      
30. "ДКЦ ХVІ - София" ЕООД
Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   2018 2019 2020        
Контрольор Атанас Асенов Златев     2019 2020        
31. "ДКЦ ХVІІ - София" ЕООД
Управител д-р Константин Нинов Петров 2018 2018 2019 2020 2018 2018   2020
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева 2018 2018 2019 2020 2018      
32. "ДКЦ ХVІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Елена Маркова Балджиева 2018 2018 2019 2020 2018      
33. "ДКЦ ХХ - София" ЕООД
Управител Любка Георгиева Асенова 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Контрольор Лилия Маринова Долджева   2018 2019 2020        
34. "ДКЦ ХХІІ - София" ЕООД
Управител д-р Лили Иванова Иванова 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Валентин Бориславов Костов 2018 2018 2019 2020 2018      
35. "ДКЦ ХХІV - София" ЕООД
Управител д-р Силвия Лазарова Янева 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
36. "ДКЦ ХХV - София" ЕООД
Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Валентин Николов Терзиев       2020        
37. "ДКЦ ХХVІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Иван Йорданов Наумов 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
Контрольор Гергана Валентинова Велинова 2018 2018 2019 2020 2018      
38. "ДКЦ ХХІХ - София" ЕООД
Управител д-р Росица Христова Спасова 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   2018 2019 2020   2018 2019  
39. "ДКЦ ХХХ - София" ЕООД
Управител д-р Цветан Иванов Недялков 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Десислава Стефанова Кацарска     2019 2020        
40. "Дентален център ІІ - София" ЕООД
Управител д-р Георги Петров Зографски 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Станислава Груйчева Славчева 2018 2018 2019 2020 2018      
41. "Дентален център VІ - София" ЕООД
Управител д-р Вичка Драганова Аламанова   2018 2019 2020        
Контрольор Геновева Николаева Георгиева 2019   2019 2020        
42. "МЦ ІХ - София" ЕООД
Управител Либер Иванов Лалев    2018 2019 2020   2018    
Контрольор няма                
43. "МЦ ХХХІ - Нови Искър" ЕООД
Управител д-р Анелия Димитрова Мишева 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Йордан Димитров Божилов 2018 2018 2019 2020 2018      
44. "Център за психично здраве" ЕООД
Управител д-р Ана Попова-Върбанова 2018 2019   2020 2018      
Контрольор Невена Гениева Станчева 2018 2018 2019 2020        
45. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД
Управител д-р Ася Данчева-Атанасова 2018 2018 2019 2020 2018      
Контрольор Вася Тодорова Кирева 2018 2018 2019 2020 2018      
46. "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД
Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров 2018       2018      
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова 2018 2018 2019 2020 2018      
47. "СБПЛР - Бухово" ЕООД
Управител д-р Дора Димитрова Велева 2018 2018 2019   2018      
Контрольор няма                
48. "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД
Управител д-р Цветанка Христова Зафирова 2018       2018      
Контрольор Красимир Георгиев Сираков 2018 2018 2019 2020 2018      
49. "СБПЛР - Панчарево" ЕООД
Управител д-р Андрей Иванов Андреев 2018 2018     2018      
Контрольор Даниел Василев Костов 2018 2018 2019 2020 2018      
50. "СБРДЦП Св. София" ЕООД
Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров 2018       2018      
Контрольор Анна Стефанова Гочева 2018 2018 2019 2020 2018      
51. "І-ва САГБАЛ Св. София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Гергана Кирилова Коларова - изпълнителен директор 2018       2018      
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева 2018 2018 2019 2020 2018      
д-р Маржена Луция Риш-Панова 2018 2018 2019 2020 2018      
52. "ІІ-ра САГБАЛ Шейново" ЕАД
Съвет на директорите д-р Румен Любенов Велев - изпълнителен директор 2018       2018      
Пламен Станев Димов  2018 2018 2019 2020 2018      
Даниела Стоянова Шиклева 2018 2018   2020 2018 2018    
53. "Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Цветомир Димитров - изпълнителен директор 2018       2018      
Иля Иванов Генов 2018 2018 2019 2020 2018 2018   2020
Александрина Петрова Перчева 2018 2018 2019 2020 2018      
54. "Втора МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Стефан Николаев Узунов - изпълнителен директор 2018       2018      
Гено Киров Киров 2018 2018 2019 2020 2018      
Снежана Младенова Кондева 2018 2018 2019 2020 2018      
55. "Четвърта МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Аркади Георгиев Иванов - изпълнителен директор 2018       2018      
д-р Стела Ванева Станчева - Чернева 2018 2018 2019 2020 2018      
Николай Лазаров Топалов 2018 2018 2019 2020 2018 2018    
56. "Пета МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Борил Петров Петров - изпълнителен директор 2018       2018      
Димитър Делчев Русенов 2018 2018 2019 2020 2018      
57. СОАПИ
  Вергиния Стоянова - изпълнителен директор   2018 2019 2020