ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО / РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. "Център за градска мобилност" ЕАД  
Съвет на директорите Димитър Константинов Дилчев – изпълнителен директор 2020     2020 2021 2022                
Никола Димитров Рогачев 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Румяна Маринова Милова 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018 2018 2019 2020      
Розалина Деянова Георгиева         2021 2022                
Иван Христов Антов 2021       2021 2022                
2. "Столичен автотранспорт" ЕАД  
Съвет на директорите Слав Йорданов Монов – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Илия Добромиров Гътовски 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018 2018          
Николай Найденов Найденов 2021       2021 2022                
Любомир Иванов Ковачев 2021       2021 2022                
Йовелина Нейчева Тихова         2021 2022                
Красимира Иванова Михайлова           2022                
3. "Столичен електротранспорт" ЕАД  
Съвет на директорите Евгений Манолов Ганчев – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Кирил Георгиев Георгиев       2020 2021 2022                
Десислава Костова Пачева-Чомпалова 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Веселин Петров Порязов 2021       2021 2022                
Елена Костадинова Симеонова 2021       2021 2022                
Лъчезар Владимирон Пеков 2023           2023              
4. "ВиК" ЕАД  
Съвет на директорите Стефан Николов Пелтеков – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Цанко Пламенов Иванов 2022         2022                
Румен Райнов Михайлов 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
5. "Софийски имоти" ЕАД  
Съвет на директорите Димитър Любомиров Шивачев – изпълнителен директор 2018 2018 2019 (1)
2019 (2)
2020 2021 2022   2018            
Полина Василева Витанова 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Антония Красимирова Терзиева 2022         2022 [1]
2022 [2]
               
Анастас Христов Тодоров 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
6. "Егида – София" ЕАД  
Съвет на директорите Иван Йонов Йонов – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Роман Николов Стоянов   2018 2019 2020 2021 2022                
Огнян Цветанов Методиев 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Борислав Кирилов Димитров 2023           2023              
7. "Метрополитен" ЕАД  
Съвет на директорите Стоян Братоев Иванов – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018 2018          
Фантина Рангелова Рангелова         2021 2022                
Красимир Савов Савов 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018 2018          
Тодор Иванов Модев 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018 2018          
Лидия Спасова Коцева-Станкова 2018 2018   2020 2021 2022   2018            
8. "Лозана" ЕАД  
Съвет на директорите Юли Благоев Андреев – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Анна Първанова Манчева-Димова 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
9. "Софекострой" ЕАД  
Съвет на директорите Цветомир Велчев Жеков – изпълнителен директор 2020     2020 2021 2022                
Стойчо Тодоров Томов       2020 2021                  
Даниел Тошков Господинов   2018 2019 2020 2021 2022                
10. "Софинвест" ЕАД  
Управител Чавдар Найденов Гигов 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Съвет на директорите Никола Александров Онов           2022 [1]
2022 [2]
               
Ралица Такева Такева           2022 [1]
2022 [2]
               
Контрольор Антон Стойков Николов 2018 2018 2019 2020   2022   2018            
11. "Спортна София – 2000" ЕАД  
Съвет на директорите Бойко Ангелов Додов – изпълнителен директор 2018  2018 2019 2020 2021 2022    2018             
Динко Господинов Дуков  2018   2018 2019 2020 2021 2022   2018             
Стефан Иванов Йорданов 2018  2018 2019 2020 2021 2022   2018             
Цветанка Божидарова Цокова 2023           2023              
12. "Пазари Възраждане" ЕАД  
Съвет на директорите Маргарита Драгомирова Александрова-Манова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 [1]
2022 [2]
  2018            
Десислава Чавдарова Иванова           2022                
Веселин Георгиев Теофилов 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Драгомир Емилов Димитров 2018 2018 2019 2020 2021 2022                
Лозана Илиева Василева 2023           2023              
13. "Пазари Север" ЕАД  
Съвет на директорите Светослав Величков Тодоров – изпълнителен директор 2022         2022                
Иван Васев Лулчев  2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Гергана Николова Калпачка 2022         2022                
Тони Владов Попов 2022         2022                
Дафинка Илчова Маринова 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
14. "Пазари Изток" ЕАД  
Съвет на директорите Даниела Пламенова Стойнева – изпълнителен директор 2019   2019 2020 2021 2022                
Димитър Георгиев Кунов 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Борислав Райчов Миланов           2022                
Пенка Павлова Арменкова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 [1]
2022 [2]
  2018            
15. "Пазари Запад" ЕАД  
Съвет на директорите Галина Иванова Бежанска – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
Стойчо Тодоров Томов 2022         2022             2022  
Борислав Александров Борисов 2022         2022                
Диляна Цвяткова Иванова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 [1]
2022 [2]
  2018            
Стилиян Койчев Георгиев 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
16. "Пазари Юг" ЕАД  
Съвет на директорите Николай Николаев Попов – изпълнителен директор   2018 2019 2020 2021 2022     2018 2019        
Веселка Симеонова Ангелова 2022         2022                
Цонка Илиева Тодорова 2022         2022             2022  
Петър Кирилов Василев   2018 2019 2020 2021 2022                
Ваня Тодорова Вербовска 2018 2018 2019 2020 2021 2022             2022  
17. "Географска информационна система – София" ЕООД  
Управител Веселка Маринова Дишева 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018 2018          
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018            
18. "Топлофикация – София" ЕАД  

Управителен съвет

Александър Славчев Александров – изпълнителен директор       2020 2021 2022                
Ивайло Ивов Епитропов       2020 2021 2022                
Лъчезар Иванов Чотов       2020 2021 2022         2020      
Надзорен съвет Сашо Петров Чакалски 2018 2018 2019 2020 2021 2022   2018 2018   2020      
Милена Стайкова Ценова       2020 2021 2022                
Валентин Георгиев Терзийски     2019 2020 2021 2022                
19. СОАПИ  
  Мария Александрова Попова-Христова – главен изпълнителен директор         2021 2022                
Вергиния Стоянова – изпълнителен директор   2018 2019 2020 2021 2022                

 

ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 
ОБЩИНСКО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ / РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
1. "ДКЦ ІІ – София" ЕООД
Управител д-р Габриела Стоянова Матеева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Валентин Димитров Лапев 2018 2018 2019 2020     2018          
2. "ДКЦ ІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Валентина Кирилова Христова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Николай Стоянов Николов 2018 2018 2019       2018          
3. "ДКЦ V – София" ЕООД
Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   2018 2019 2020 2021 2022            
4. "ДКЦ VІ – София" ЕООД
Управител д-р Тошка Боянова-Михова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018     2020 2021  
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
5. "ДКЦ VІІ – София" ЕООД
Управител д-р Антонио  Динков Тонев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   2018 2019 2020 2021 2022            
6. "ДКЦ VІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   2018 2019 2020 2021 2022   2018        
Контрольор Десислава Василева Радулова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
7. "ДКЦ ХІ – София" ЕООД
Управител Татяна Иванова Евтимова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Петър Тодоров Попов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
8. "ДКЦ ХІІ – София" ЕООД
Управител д-р Васил Димитров Василев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018        
Контрольор Иво Василев Гогев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
9. "ДКЦ ХІІI – София" ЕООД
Управител д-р Райна Божкова Ганева   2018 2019 2020 2021 2022            
Контрольор Златко Кръстев Атанасов 2020   2019 (1)
2019 (2)
2020 2021 2022            
10. "ДКЦ ХІV – София" ЕООД
Управител д-р Милен Петков Димов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
11. "ДКЦ ХV – София" ЕООД
Управител Ани Начева Христов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018   2020 2021  
Контрольор Борислав Иванов Пелов 2018 2018 2019 2020     2018          
12. "ДКЦ ХVІ – София" ЕООД
Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   2018 2019 2020 2021 2022            
Контрольор Атанас Асенов Златев     2019 2020                
13. "ДКЦ ХVІІ – София" ЕООД
Управител д-р Константин Нинов Петров 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018   2020    
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
14. "ДКЦ ХVІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов 2018 2018 2019 2020   2022 2018          
Контрольор Елена Маркова Балджиева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
15. "ДКЦ ХХ – София" ЕООД
Управител Любка Георгиева Асенова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018        
Контрольор Лилия Маринова Долджева   2018 2019 2020                
16. "ДКЦ ХХІІ – София" ЕООД
Управител д-р Лили Иванова Иванова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Валентин Бориславов Костов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
17. "ДКЦ ХХІV – София" ЕООД
Управител д-р Силвия Лазарова Янева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018        
18. "ДКЦ ХХV – София" ЕООД
Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Валентин Николов Терзиев       2020 2021 2022         2021  
19. "ДКЦ ХХVІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Иван Йорданов Наумов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018        
Контрольор Гергана Валентинова Велинова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
20. "ДКЦ ХХІХ – София" ЕООД
Управител д-р Росица Христова Спасова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   2018 2019 2020 2021     2018 2019   2021  
21. "ДКЦ ХХХ – София" ЕООД
Управител д-р Цветан Иванов Недялков 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Десислава Стефанова Кацарска     2019 2020 2021 2022            
22. "Дентален център ІІ – София" ЕООД
Управител д-р Георги Петров Зографски 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Станислава Груйчева Славчева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
23. "Дентален център VІ – София" ЕООД
Управител д-р Вичка Драганова Аламанова   2018 2019 2020 2021              
Контрольор Геновева Николаева Георгиева 2019   2019 2020 2021 2022            
24. "МЦ ІХ – София" ЕООД
Управител Либер Иванов Лалев    2018 2019 2020       2018        
Контрольор няма                        
25. "МЦ ХХХІ – Нови Искър" ЕООД
Управител д-р Анелия Димитрова Мишева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Йордан Димитров Божилов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
26. "Център за психично здраве" ЕООД
Управител д-р Ана Попова-Върбанова 2018 2019   2020   2022 2018          
Контрольор Невена Гениева Станчева 2018 2018 2019 2020 2021 2022         2021  
27. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД
Управител д-р Ася Данчева-Атанасова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Контрольор Вася Тодорова Кирева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
28. "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД
Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров 2018           2018          
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
29. "СБПЛР – Бухово" ЕООД
Управител д-р Дора Димитрова Велева 2018 2018 2019       2018          
Контрольор няма                        
30. "СБПЛР – Кремиковци" ЕООД
Управител д-р Цветанка Христова Зафирова 2018         2022 2018          
Контрольор Красимир Георгиев Сираков 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
31. "СБПЛР – Панчарево" ЕООД
Управител д-р Андрей Иванов Андреев 2018 2018       2022 2018          
Контрольор Даниел Василев Костов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
32. "СБРДЦП Св. София" ЕООД
Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров 2018           2018          
Контрольор Анна Стефанова Гочева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
33. "І-ва САГБАЛ Св. София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Гергана Кирилова Коларова – изпълнителен директор 2018           2018          
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
д-р Маржена Луция Риш-Панова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
34. "ІІ-ра САГБАЛ Шейново" ЕАД
Съвет на директорите д-р Румен Любенов Велев – изпълнителен директор 2018           2018          
Пламен Станев Димов  2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Даниела Стоянова Шиклева 2018 2018   2020 2021 2022 2018 2018        
35. "Университетска Първа МБАЛ – София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Цветомир Димитров – изпълнителен директор 2018           2018          
Иля Иванов Генов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018   2020    
Александрина Петрова Перчева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
36. "Втора МБАЛ – София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Стефан Николаев Узунов – изпълнителен директор 2018           2018          
Гено Киров Киров 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Снежана Младенова Кондева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
37. "Четвърта МБАЛ – София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Аркади Георгиев Иванов – изпълнителен директор 2018           2018          
д-р Стела Ванева Станчева – Чернева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Николай Лазаров Топалов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018       2022
38. "Многопрофилна болница за активно лечение "Княгиня Клементина" – София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Борил Петров Петров – изпълнителен директор 2018           2018          
Димитър Делчев Русенов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2018          
Анна Николаева Славова 2022         2022 [1]
2022 [2]