ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО / РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. "Център за градска мобилност" ЕАД  
Съвет на директорите Димитър Константинов Дилчев – изпълнителен директор 2020     2020 2021 2022 2023              
Никола Димитров Рогачев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Румяна Маринова Милова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018 2019 2020      
Розалина Деянова Георгиева         2021 2022 2023              
Иван Христов Антов 2021       2021 2022 2023              
2. "Столичен автотранспорт" ЕАД  
Съвет на директорите Слав Йорданов Монов – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Илия Добромиров Гътовски 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
Любомир Иванов Ковачев 2021       2021 2022 2023              
Йовелина Нейчева Тихова         2021 2022 2023              
Лъчезар Владимиров Пеков             2023              
3. "Столичен електротранспорт" ЕАД  
Съвет на директорите Евгений Манолов Ганчев – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Кирил Георгиев Георгиев       2020 2021 2022 2023              
Десислава Костова Пачева-Чомпалова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Веселин Петров Порязов 2021       2021 2022 2023              
Елена Костадинова Симеонова 2021       2021 2022 2023              
Лъчезар Владимирон Пеков 2022         2022 2023              
4. "ВиК" ЕАД  
Съвет на директорите Стефан Николов Пелтеков – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Цанко Пламенов Иванов 2022         2022 2023              
Румен Райнов Михайлов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
5. "Софийски имоти" ЕАД  
Съвет на директорите Димитър Любомиров Шивачев – изпълнителен директор 2018 2018 2019 (1)
2019 (2)
2020 2021 2022 2023 2018            
Полина Василева Витанова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Антония Красимирова Терзиева 2022         2022 [1]
2022 [2]
2023              
6. "Егида – София" ЕАД  
Съвет на директорите Иван Йонов Йонов – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Огнян Цветанов Методиев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Борислав Кирилов Димитров 2023           2023              
7. "Метрополитен" ЕАД  
Съвет на директорите Стоян Братоев Иванов – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
Фантина Рангелова Рангелова         2021 2022 2023              
Красимир Савов Савов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
Тодор Иванов Модев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
Лидия Спасова Коцева-Станкова 2018 2018   2020 2021 2022 2023 2018            
8. "Лозана" ЕАД  
Съвет на директорите Юли Благоев Андреев – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Анна Първанова Манчева-Димова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
9. "Софекострой" ЕАД  
Съвет на директорите Цветомир Велчев Жеков – изпълнителен директор 2020     2020 2021 2022 2023              
Стойчо Тодоров Томов 2023     2020 2021   2023              
Даниел Стоянов Йорданов             2023              
Даниел Тошков Господинов   2018 2019 2020 2021 2022 2023              
10. "Софинвест" ЕАД  
Управител Чавдар Найденов Гигов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Съвет на директорите Никола Александров Онов           2022 [1]
2022 [2]
2023              
Ралица Такева Такева           2022 [1]
2022 [2]
2023              
Контрольор Антон Стойков Николов 2018 2018 2019 2020   2022 2023 2018            
11. "Спортна София – 2000" ЕАД  
Съвет на директорите Цветанка Божидарова Цокова – изпълнителен директор                            
Динко Господинов Дуков  2018   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018             
Стефан Иванов Йорданов 2018  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018             
Цветанка Божидарова Цокова 2023           2023              
12. "Пазари Възраждане" ЕАД  
Съвет на директорите Маргарита Драгомирова Александрова-Манова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 [1]
2022 [2]
2023 2018            
Веселин Георгиев Теофилов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Лозана Илиева Василева 2022         2022 2023              
13. "Пазари Север" ЕАД  
Съвет на директорите Светослав Величков Тодоров – изпълнителен директор 2022         2022 2023              
Гергана Николова Калпачка 2022         2022 2023              
Тони Владов Попов 2022         2022 2023              
14. "Пазари Изток" ЕАД  
Съвет на директорите Даниела Пламенова Стойнева – изпълнителен директор 2019   2019 2020 2021 2022 2023              
Димитър Георгиев Кунов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Борислав Райчов Миланов           2022 2023              
15. "Пазари Запад" ЕАД  
Съвет на директорите Галина Иванова Бежанска – изпълнителен директор 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Борислав Александров Борисов 2022         2022 2023              
Атанас Лазаров Мицикулев 2023           2023              
16. "Пазари Юг" ЕАД  
Съвет на директорите Николай Николаев Попов – изпълнителен директор   2018 2019 2020 2021 2022 2023   2018 2019        
Веселка Симеонова Ангелова 2022         2022 2023              
Цонка Илиева Тодорова 2022         2022 2023           2022  
17. "Географска информационна система – София" ЕООД  
Управител Веселка Маринова Дишева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
18. "Топлофикация – София" ЕАД  

Управителен съвет

Александър Славчев Александров – изпълнителен директор       2020 2021 2022 2023              
Ивайло Ивов Епитропов       2020 2021 2022 2023              
Лъчезар Иванов Чотов       2020 2021 2022 2023       2020      
Надзорен съвет Сашо Петров Чакалски 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018   2020      
Милена Стайкова Ценова       2020 2021 2022 2023              
Валентин Георгиев Терзийски     2019 2020 2021 2022 2023              
19. СОАПИ  
  Мария Александрова Попова-Христова – главен изпълнителен директор         2021 2022 2023              
Вергиния Стоянова – изпълнителен директор   2018 2019 2020 2021 2022 2023              

 

ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 
ОБЩИНСКО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ / РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. "ДКЦ ІІ – София" ЕООД
Управител Димитър Митков Драгиев                             
2. "ДКЦ ІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Валентина Кирилова Христова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Николай Стоянов Николов 2018 2018 2019       2023 2018            
3. "ДКЦ V – София" ЕООД
Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   2018 2019 2020 2021 2022 2023              
4. "ДКЦ VІ – София" ЕООД
Управител д-р Тошка Боянова-Михова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018     2020 2021    
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
5. "ДКЦ VІІ – София" ЕООД
Управител д-р Антонио  Динков Тонев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   2018 2019 2020 2021 2022 2023              
6. "ДКЦ VІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   2018 2019 2020 2021 2022 2023   2018          
7. "ДКЦ ХІ – София" ЕООД
Управител Татяна Иванова Евтимова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Филип Спасов Асенов 2023           2023              
8. "ДКЦ ХІІ – София" ЕООД
Управител д-р Васил Димитров Василев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
Контрольор Иво Василев Гогев 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
9. "ДКЦ ХІІI – София" ЕООД
Управител д-р Райна Божкова Ганева   2018 2019 2020 2021 2022 2023              
Контрольор Златко Кръстев Атанасов 2020   2019 (1)
2019 (2)
2020 2021 2022 2023              
10. "ДКЦ ХІV – София" ЕООД
Управител д-р Милен Петков Димов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
11. "ДКЦ ХV – София" ЕООД
Управител Ани Начева Христов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018   2020 2021    
Контрольор Борислав Иванов Пелов 2018 2018 2019 2020     2023 2018            
12. "ДКЦ ХVІ – София" ЕООД
Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   2018 2019 2020 2021 2022 2023              
Контрольор Атанас Асенов Златев     2019 2020     2023              
13. "ДКЦ ХVІІ – София" ЕООД
Управител д-р Константин Нинов Петров 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018   2020      
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
14. "ДКЦ ХVІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов 2018 2018 2019 2020   2022 2023 2018            
Контрольор Елена Маркова Балджиева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
15. "ДКЦ ХХ – София" ЕООД
Управител Любка Георгиева Асенова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
16. "ДКЦ ХХІІ – София" ЕООД
Управител д-р Лили Иванова Иванова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Валентин Бориславов Костов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
17. "ДКЦ ХХІV – София" ЕООД
Управител д-р Силвия Лазарова Янева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
18. "ДКЦ ХХV – София" ЕООД
Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Валентин Николов Терзиев       2020 2021 2022 2023         2021    
19. "ДКЦ ХХVІІІ – София" ЕООД
Управител д-р Иван Йорданов Наумов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018          
Контрольор Гергана Валентинова Велинова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
20. "ДКЦ ХХІХ – София" ЕООД
Управител д-р Росица Христова Спасова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   2018 2019 2020 2021   2023   2018 2019   2021    
21. "ДКЦ ХХХ – София" ЕООД
Управител д-р Цветан Иванов Недялков 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Десислава Стефанова Кацарска     2019 2020 2021 2022 2023              
22. "Дентален център ІІ – София" ЕООД
Управител д-р Георги Петров Зографски 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Станислава Груйчева Славчева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
23. "МЦ ІХ – София" ЕООД
Управител                              
Контрольор                              
24. "МЦ ХХХІ – Нови Искър" ЕООД
Управител д-р Анелия Димитрова Мишева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Йордан Димитров Божилов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
25. "Център за психично здраве" ЕООД
Управител д-р Ана Димитрова Попова 2018 2019   2020   2022   2018            
Контрольор Невена Гениева Станчева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023         2021    
26. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД
Управител д-р Ася Данчева-Атанасова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Контрольор Вася Тодорова Кирева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
27. "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД
Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров 2018             2018            
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
28. "СБПЛР – Бухово" ЕООД
Управител д-р Дора Димитрова Велева 2018 2018 2019       2023 2018            
29. "СБПЛР – Кремиковци" ЕООД
Управител д-р Цветанка Христова Зафирова 2018         2022 2023 2018            
Контрольор Красимир Георгиев Сираков 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
30. "СБПЛР – Панчарево" ЕООД
Управител д-р Андрей Иванов Андреев 2018 2018       2022   2018            
31. "СБРДЦП Св. София" ЕООД
Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров 2018             2018            
Контрольор Анна Стефанова Гочева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
32. "І-ва САГБАЛ Св. София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Константин Иванов Маленов – изпълнителен директор                            
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
д-р Маржена Луция Риш-Панова 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
33. "ІІ-ра САГБАЛ Шейново" ЕАД
Съвет на директорите д-р Румен Любенов Велев – изпълнителен директор 2018             2018            
Пламен Станев Димов  2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Даниела Стоянова Шиклева 2018 2018   2020 2021 2022 2023 2018 2018          
34. "Университетска Първа МБАЛ – София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Цветомир Димитров – изпълнителен директор 2018             2018            
Александрина Петрова Петрова - Перчева             2023              
Иля Иванов Генов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018   2020      
Александър Хуго Оскар                            
35. "Втора МБАЛ – София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Стефан Николаев Узунов – изпълнителен директор 2018             2018            
Красимир Стоянов Пандев                            
Гено Киров Киров             2023              
Снежана Младенова Кондева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
36. "Четвърта МБАЛ – София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Аркади Георгиев Иванов – изпълнителен директор 2018             2018            
д-р Стела Ванева Станчева – Чернева 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Николай Лазаров Топалов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2018       2022  
37. "Многопрофилна болница за активно лечение "Княгиня Клементина" – София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Борил Петров Петров – изпълнителен директор 2018             2018            
Димитър Делчев Русенов 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018            
Анна Николаева Славова 2022         2022 [1]
2022 [2]
2023