Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: 

Председател:

 • Татяна Георгиева

Зам.-председатели: 

 • Симеон Колев
 • Иван Пешев

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Екатерина Йорданова
 • Анна Стойкова
 • Владимир Митов
 • Веселин Калановски
 • Яна Тодоранова
 • Петко Димитров
 • Николай Николов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседанието

за 11.12.19 г. /сряда/ от 13.00 ч., зала 1, ет.2

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9872/05.12.2019 г.  относно промяна в състава на членовете на Управителния съвет на фондация „София – европейска столица"

Е.Герджиков – Председател на СОС,

Доц.д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО и Т.Георгиева – председател на ПК за ДМС

2.

Разни