Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: 

Председател:

 • Татяна Георгиева

Зам.-председатели: 

 • Симеон Колев
 • Иван Пешев

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Екатерина Йорданова
 • Анна Стойкова
 • Владимир Митов
 • Веселин Калановски
 • Яна Тодоранова
 • Петко Димитров
 • Николай Николов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседание

за 29.01.20 г. /сряда/ от 13.00 ч., зала 1, ет.2

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с вх.№СОА20-ВК66-678/23.01.20 Г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.       

Йорданка Фандъкова кмет на СО

2.

 

 

 

Доклад с вх.№СОА20-ВК66-678/23.01.20 Г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация София - Европейска столица на спорта а 2019г.  основни насоки, програма за дейността на Фондацията за 2020 г. и бюджет за 2020г.

Елен Герджиков – Председател на СОС     Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, 

Т.Георгиева,А.Стойкова, Е.Йорданова,      Н.Стойнев,  К.Контрера,

В.Калановски, П.Димитров – общински съветници

3.

Писмо с вх.№СОА19-ДИ05-542/25/17.01.2020 г. относно писмо № СОА19-ДИ05-542 от 05.02.2019г. от РУО София-град за изпълнение на Постановление № 129 на МС от 11.07.2000г. от образователните институции и писмо № СОА19-ДИ05-542/22/ отчитане на средства в изпълнение на Постановление № 266 на МС от 22.10.2019г.

Доц.Д-р Тодор Чобанов – зам.кмет на СО

4.

Разни