Комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: 

Председател:

 • Татяна Георгиева

Зам.-председатели:

 • Анатоли Илиев
 • Иван Пешев

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Екатерина Йорданова
 • Анна Стойкова
 • Владимир Митов
 • Веселин Калановски
 • Яна Тодоранова
 • Петко Димитров
 • Николай Николов

Външни експерти :

 • Николай Сотиров
 • Габриел Вълков
 • Филип Петрунов
 • Георги Филипов
 • Илия Илиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за Децата, младежта и спорта към СОС за мандат 2019 - 2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия за децата, младежта и спорта