Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Христиан Петров
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Грети Стефанова
 • Пеню Пенев
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Венцислав Бенов
 • Борис Цветков

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация към СОС за мандат 2019 – 2023 година на основание Решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация