Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

13.07.2020г./понеделник/,

12:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 

т.1

 

 

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС)

Зафир Зарков, Стефан Марков, Христиан Петров, Карлос Контрера – общински съветници

 

 

 

 

 

т.2

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4855/18.06.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС)

Борис Бонев –общ.съветник

Т.3

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5154/29.06.2020 г. Относно възлагане на предпроектно проучване за изграждането на тролейбусна контактна мрежа по бул.“Тодор Каблешков“ в участъка между кръстовищата с ул.“Ген.Стефан Тошев“ и ул.“Костенски водопад“

Симеон Ставрев-общински съветник

т.4

Писмо вх.СОА20-НЦ62-632/06.07.2020г. относно трасе на полумаратон „Run for EUROPE”

Спортен клуб „Бегач“

т.5

Разни