Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: сряда от 12:30 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Екатерина Евлогиева Йорданова

Зам.-председатели:
    
1. Зафир Кирилов Зарков
     2. Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

  • Филип Николов Алексиев
  • Иван Николаев Генчев
  • Иван Филипов Ковачев
  • Георги Ясенов Желязков
  • Емил Красимиров Марков
  • Николай Славчев Александров
  • Виктор Лъчезаров Чаушев
  • Даниела Върбанова Стоянова-Златкова

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет": Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

 

 

 

                   ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

 

Дневен ред

 

На редовното  заседание, което ще се проведе на

17.09.19 г./вторник/,

9:45 часа, зала 3, ет. 1, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с рег. № СОА19-ВК66-7333/12.09.2019г. относно предложение за изменение и допълнение на договор с рег.индекс СО-РД-56-1007/05.12.2013г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД

Екатерина Йорданова-общ.съветник