Комисия по транспорт и пътна безопасност
 •  

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Ваня Тагарева
 • Прошко Прошков
 • Радослав Влахов
 • Христиан Петров
 • арх. Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев
 • Марио Евстатиев.

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 599.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм за мандат 2019 - 2023 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

16.05.2022г./понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

т.1

Писмо с вх. № СОА22-ТД26-6423/12.05.22г. относно проект на икономическа рамка на обществения градски транспорт на Столична община за 2022г.

Димитър Дилчев- изпълнителен Директор на „ЦГМ“ ЕАД

Иван Антов- Председател на съвета на Директорите на „ЦГМ“ ЕАД

Т.2

Разни