Комисия по транспорт и пътна безопасност

Председател:

 • Иван Таков

Зам.-председатели: 

 • Андрей Зографски
 • Карлос Контрера

Членове:

 • Димитър Димитров
 • Симеон Ставрев
 • Благовест Георгиев
 • Гергин Борисов
 • Анна Стойкова
 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Ваня Григорова
 • Ивайло Йонков
 • Ася Тодорова
 • Емил  Димитров
 • Красимир Гълъбов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 577

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм за мандат 2019 - 2023 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

                                                          

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

05.03.2024 г. /вторник/,

09:00 часа, ул. „Московска 33“ - зала  5

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл:  jp@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад с вх. № СОА24-ВК66-761/28.01.2024 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024 г

Васил Терзиев – кмет на Столична община

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-11552/22.12.2023 г. относно създаване на единен транспортен модел на София

Симеон Ставрев, Гергин Борисов и Иван Таков – общински съветници

Разни