Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

на извънредно заседание, което ще се проведе на

27.01.2021г./сряда/,

12:00 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

т.1

Предоставяне на информация относно възникнала авария по трасето на трета метро линия в участъка между метростанция „Театрална“ и метростанция„Хаджи Димитър“.

Проф. Стоян Братоев- изп. директор на "Метрополитен" ЕАД

Д-р Кристиан Кръстев- зам. кмет на СО

Инж. Ангел Джоргов- зам. кмет на СО

т.2

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-639/21.01. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2020г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021г.

Елен Герджиков- Председател на Столичен общински съвет

т.3

Разни