Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Прошко Прошков
 • Диян Стаматов
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

 

Дневен ред на

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми на заседание за 23.09.2020 г. /сряда/ от 16.00 часа, което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting" - връзка, като се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС, граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могта да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.blagova@sofia.bg

 

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

 Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7571/16.09.2020 г. относно участие с проект „Иновативен градски транспорт“ по /Покана 5/ с приоритет Подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски дейности в областта на устойчивото градско развитие“.

Кристиян Кръстев –зам.- кмет на СО

 1.  

Разни.