Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Прошко Прошков
 • Диян Стаматов
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

на заседанието за 28.01.2020г. /вторник/ от 15.00 часа

в зала № 2, ет. 2

 

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Разни.