Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Прошко Прошков
 • Диян Стаматов
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 • Любомир Дренски
 • Антоанета Стоименова
 • Росица Арнаудова
 • Филип Анастасов
 • Николай Маринов

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2019 -2023 г.

 

ДНЕВЕН РЕД НА 

 

 

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти 

за 18.05.2021 г. /вторник/ от 15.30 часа 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес –i.blagova@sofia.bg

 

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

 Доклад № СОА19-ПП00-2/125/16.04.2021 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум“, финансиран по Програма Урбахт III на ЕС.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 

 1.  

Разни.