Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Прошко Прошков
 • Диян Стаматов
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

НА

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти за 23.02.2021 г. /вторник/ от 15.30 часа което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС, граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес - iblagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021 г.

Йорданка Фандъкова - кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-324/5/09.02.2021 г. относно участие на Столична община в одобрения проект Български форум за енергийна ефективност-иновативно финансиране за сградния сектор (с агроним на английски език “Le SMART”) по Програма Хоризонт 2020на ЕК.

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Разни.