Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: 

Председател:

  • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

  • Борис Петров
  • Николай Николов

Членове:

  • Прошко Прошков
  • Диян Стаматов
  • Владимир Митов
  • Марта Георгиева
  • Иво Божков
  • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

ПК по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

 

на  14.07.2020 г. /вторник/ комисията няма да заседава