Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал.1. т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ - кметове на райони
Декларация по чл. 35, ал.1. т. 1 във връзка с чл.6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ -  кметове на райони
Образец за подаване на сигнал


Заседания: 

Председател:

  • Радослав Абрашев

Зам.-председатели: 

  • Симеон Колев
  • Иван Виделов

Членове:

  • Михаил Петров
  • Борислав Иванов
  • Методи Лалов
  • Иво Божков
  • Борис Бонев
  • Иван Пешев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Теодора Деспотова, тел.: 9377 591

Протоколи от заседанията на постоянната комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество