Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: Искра Ангелова

Зам.-председатели: 

Ботьо Генчев Ботев
Милка Христова Христова
Станчо Цветанов Станков
Николай Толчев Толчев
Иван Велков Велков

Членове:
Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Теодора Деспотова, тел.: 9377 591