Председател:

  • Антон Хекимян

Зам.-председатели: 

  • Благовеста Кенарова
  • Иван Алексиев

Членове:

  • Бонка Василева
  • Иван Виделов
  • Пламен Данаилов
  • Ивайло Йонков
  • Васил Драганов
  • Ивайло Костадинов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

  • Албена Димитрова, тел.: 02/9377 599

 

Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията

 

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за общинските съветници
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК за общинските съветници
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за кметове на райони и кметове на кметства
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК за кметове на райони и кметове на кметства