Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Симеон Колев
 • Радослав Абрашев
 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Волен Сидеров
 • Марта Георгиева
 • Тома Белев
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

 • Зоя Консулова
 • Станислав Христов
 • Любка Костова
 • Ивайло Попов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за мандат 2019 -2023 г.

 Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

27.07.2021 г., /вторник/ няма да заседава


 Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

27.07.2021 г., /вторник/ няма да заседава