Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Радослав Абрашев
 • Симеон Колев
 • Иво Божков
 • Марта Георгиева
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера
 • Силвия Дойчинова

Външни експерти:

 • Зоя Консулова
 • Станислав Христов
 • Любка Костова
 • Ивайло Попов
 • Людмила Кенова
 • Бояна Василева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за мандат 2019 -2023 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори