Комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Ивайло Петков

Зам.-председатели:

 • Лорита Радева
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Анна Стойкова
 • Борислав Бориславов
 • Ботьо Ботев
 • Ирина Йорданова
 • Стефан Марков
 • Борис Милчев
 • Борислав Игнатов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Диана Тонова
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Румен Русев

Външни експерти на Комисията:

 • Арх. Ирина Кекевска
 • Арх. Иван Димчев
 • Арх. Янка Сачкова
 • Арх. Тодор Личев
 • Емилия Александрова, юрист
 • Миглена Паунова, инженер
 • Арх. Димитър Механджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС за мандат 2019 -2023 г.

На 08.12.2021 г. /сряда/ Комисията няма да провежда заседание.