Комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти на Комисията:

 • Арх. Ирина Кекевска
 • Арх. Иван Димчев
 • Арх. Янка Сачкова
 • Арх. Тодор Личев
 • Емилия Александрова, юрист
 • Борис Милчев, юрист
 • Миглена Паунова, инженер
 • Арх. Димитър Механджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 24.02.2021 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Представяне на информация на общинските съветници и изслушване на Главния архитект на СО, на Директора на Столичен Инспекторат, на Кмета на район „Триадица“ и на представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД за резултатите от извършена проверка, във връзка с инцидента със загиналото момче от токов удар в район „Триадица“.

 

2.

Доклад вх.№СОА21-ТД26-1858/1/18.02.2021 г., относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да разходва собствени средства за поставяне на преместваеми обекти тип библиотека- щанд.

Георги Георгиев

Николай Стойнев

Общински съветници

3.

Разни.