Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Председател:

  • Иван Виделов

Зам.-председатели:

  • Георги Георгиев
  • Димитър Данаилов

Членове:

  • Димитър Шалъфов
  • Марта Георгиева
  • Христо Копаранов
  •  Димитър Петров
  • Румен Александров
  • Деян Николов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Десислава Милева, тел.: 9377 338


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба