Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Анатоли Илиев
 • Ивайло Петков
 • Борис Милчев
 • Методи Лалов
 • Михаил Петров
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Дневен ред

На редовното заседание, което ще се проведе на

08.12.2021г./сряда/  от

16:00 часа, онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-7622/8/09.11.21г. относно проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата за организация на движението на територията на Столична община

 

Предложение с вх. № СОА21-ВК66-7622/13/01.12.21г.от Кристиан Кръстев –зам.кмет на СО

Георги Георгиев- Председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Карлос Контрера- Председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност

Симеон Колев- общински съветник

Д-р Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община.

 

Т.2

Разни