Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Анатоли Илиев
 • Ивайло Петков
 • Борис Милчев
 • Методи Лалов
 • Михаил Петров
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Надежда Табакова – Асенова 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Десислава Милева, тел.: 9377 338

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС за мандат 2019 -2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба