Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Анатоли Илиев
 • Ивайло Петков
 • Борис Милчев
 • Методи Лалов
 • Михаил Петров
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Дончо Христев, тел.: 9377 245

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Дневен ред
на редовното заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, което ще се проведе на
11.05.2022г./сряда/  от
15:15 часа, зала 1, ет. 2, ул. „Московска“№33

 

1.

Доклад с вх. №СОА22-ВК66-4073/21.04.2022г. относно  Приемане на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно - туристическата дейност в Столична община 2022- 2030г., "София спортува"

Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Екатерина Йорданова, Анна Стойкова, Владимир Митов, Яна Тодоранова

-

общински съветници

 

Мирослав Боршош

-

зам. – кмет на Столична община

2.

Писмо с вх. №СОА22-ВК66-2192/2//28.04.2022г. относно съгласуване на конкурсна документация в изпълнение на Решение №164 от 24.03.2022г. на Столичен общински съвет

Албена Атанасова

-

зам.-кмет на Столична община

3.

 

Разни

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към дневния ред на заседанието на Постоянната комисия по
местно самоуправление и нормативна уредба
11.05.2022 г. /сряда/, 15:15 часа
Зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ №33
както и на страницата на СОС във Facebook

 

1.

Доклад с вх.№СОА22-ВК08-7104/05.05.2022г. относно Създаване на временна комисия на Столичен общински съвет с предмет „Анализ на дейността на ОП “Гробищни паркове“

Карлос Контрера, Калоян Паргов, Веселин Калановски

-

общински съветници