Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Силвия Христова
 • Ивайло Петков
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Любомир Георгиев
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

24.02.21 г./сряда/,

16:00 часа, онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-1398/10.02.21г, относно съставяне и приемане на сборен бюджет на Столична община за 2021г.

Йoрданка Фандъкова-кмет на СО

 

2.

Доклад с вх. № СОА17-ТД26-7660/2/18.02.20г. относно Инициатива на ЦГМ ЕАД за учредяване на национално сдружение в обществена полза " Асоциация за устойчива градска мобилност и паркиране" в Република България

Карлос Контрера и Зафир Зарков-общ.съветници

3.

Разни

 

 

Д.т.1

Доклад вх. №СОА21-ВК66-1757/19.02.2021г. относно Създаване на комисия за извършване на проверка на всички преместваеми обекти, намиращи се на територията на СО

Общински съветници от ПГ „БСП за България“

Д.т.2

 

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1838/23.02.2021 г. относно  създаване на работна група във връзка с актуализация на нормативната уредба на Столична община по отношение на преместваемите обекти

Николай Стойнев, Малина Едрева и Георги Георгиев – общински съветници