Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: сряда от 15:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Вилхелм Иванов

Зам.-председатели: 
     1. Искра Иванова Ангелова
     2. Владимир Димитров Данев

Членове:

Външни експерти:

  • Димитрина Тодорова Георгиева
  • Даниел Тунчев
  • Любомир Петров Георгиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

12.05.19 г./сряда/,

15:30 часа, зала 2, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4521/06.06.2019 г.  относно избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община, съгласно чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община /ПОДОПТСО/.

 Орлин Иванов, Милка Христова, Борислав Бориславов, Симеон Славчев-общ.съшетници

2.

Разни