РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1 от ЗПК - КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ
 
Име, презиме, фамилия Столична община / Район чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК
 1 Рангел Вълев Марков Банкя ДА  
 2 Зарко Калинов Клинков Витоша ДА  
 3 Румен Любомиров Костадинов Връбница ДА  
 4 Станислав Иванов Илиев Възраждане ДА  
 5 Делян Младенов Георгиев Изгрев ДА  
6 Емил Валентинов Бранчевски Илинден ДА  
 7 Ясен Емилов Русев Искър ДА  
 8
  Димитър Георгиев Петров
Красна поляна ДА  
 9 Цвета Георгиева Николаева Красно село ДА  
 10 Лилия Петрова Донкова Кремиковци ДА  
 11 Константин Петров Павлов Лозенец ДА  
 12 Георги Емилов Тодоров Люлин ДА  
 13 Ивайло Георгиев Кукурин Младост ДА  
 14 Димитър Александров Димов Надежда ДА  
 15 Владислав Владимиров Владимиров Нови Искър ДА  
 16 Георги Тодоров Кузмов Оборище ДА  
 17 Ангел Георгиев Стефанов Овча купел ДА  
 18 Евгения Бисерова Алексиева Панчарево ДА  
 19
  Кристиян Христов Христов
Подуяне ДА  
 20 Момчил Златков Даскалов Сердика ДА  
 21 Георги Пламенов Илиев Слатина ДА  
 22 Трайчо Димитров Трайков Средец ДА  
 23 Петко Горанов Горанов Студентски ДА  
 24 Димитър Петров Божилов Триадица ДА