Комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Георги Георгиев

Зам.-председатели: 

 • Стефан Марков
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Любомир Георгиев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Александър Димитров
 • Бойко Димитров

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 22.07.2020 г., сряда,

от 12,45 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

     1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-8284/02.07.2020 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) – частна общинска собственост находящи се в землищата на район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5784/16.07.2020 г. относно даване на разрешение за изразходване на средства в размер до 50 000 лв. без ДДС за обследване на възможностите за възстановяване на Княжевския лифт в рамките на съществуващите лифтови станции и съществуващите фундаменти на стълбовете

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО