Комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Стефан Марков

Зам.-председатели: 

 • Ваня Тагарева
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Бойко Димитров
 • Борис Милчев
 • Пеню Пенев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Александър Димитров
 • Диана Металова
 • Любомир Попов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по финаси и бюджет - мандат 2019-2023 г. на Столичен общински съвет, на основание решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по финанси и бюджет