Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: вторник от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Валя Николчова Чилова

Зам.-председатели:
      1. Ваня Лазарова Тагарева
      2. Симеон Славчев Славчев  

Членове:

Външни експерти:

  • Елизабет Стефанова Петрова
  • Валентина Василева Узунова
  • Йорданка Симеонова Павлова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Семра Якуб, тел.: 9377 599