Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Председател:

 • Димитър Данаилов

Зам.-председатели: 

 • Грети Стефанова
 • Николай Велчев

Членове:

 • Драгомир Драгомиров
 • Стефан Спасов
 • Димитър Вучев
 • Антон Койчев
 • Драгомир Младенов
 • Станислав Младенов
 • Венци Стойчев
 • Иван Сотиров

Външни експерти :

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС за мандат 2019 -2023 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

  Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 05.03.2024 г., вторник, от 14,00 ч. в зала 5, ет. 5, ул. „Московска” 33

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Среща с ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД.

Разни