РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ
 
Име, презиме, фамилия Район чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
 1 Йорданка Асенова Фандъкова Столична община 2019      
 2 Рангел Вълев Марков Банкя 2019      
 3 Теодор Богомилов Петков Витоша 2019      
 4 Младен Василев Младенов Връбница 2019      
 5 Савина Йорданова Савова Възраждане 2019      
 6 Делян Младенов Георгиев Изгрев 2019      
 7 Иван Йорданов Божилов Илинден 2019      
 8 Ивайло Елков Цеков Искър 2019      
 9 Иван Вълчев Чакъров Красна поляна 2019      
 10 Росина Георгиева Станиславова Красно село 2019      
 11 Лилия Петрова Донкова Кремиковци 2019      
 12 Константин Петров Павлов Лозенец 2019      
 13 Милко Антонов Младенов Люлин 2019      
 14 Стефан Кирилов Стефанов Младост 2019      
 15 Димитър Александров Димов Надежда 2019      
 16 Даниела Руменова Райчева Нови Искър 2019      
 17 Николай Борисов Александров Оборище 2019      
 18 Ангел Георгиев Стефанов Овча купел 2019      
 19 Николай Петров Гюров Панчарево 2019      
 20 Ева Михайлова Митова    Подуяне 2019      
 21 Тодор Славов Кръстев Сердика 2019      
 22 Георги Пламенов Илиев Слатина 2019      
 23 Трайчо Димитров Трайков Средец 2019      
 24 Петко Горанов Горанов Студентски 2019      
 25 Димитър Петров Божилов Триадица 2019