Новини

25.04.2017
Нов електронен портал на София
...

25.04.2017
Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно изменение на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците
...

19.04.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски градски съд по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ
...

13.04.2017
Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село"
...

06.04.2017
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - София град“ ЕООД
...

05.04.2017
Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър” и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала
...

Още новини >>