Новини

23.06.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД
...

13.06.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл. 68а ал. 3 от ЗСВ
...

01.06.2017
Конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ
...

29.05.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.
...

25.04.2017
Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно изменение на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците
...

19.04.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски градски съд по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ
...

Още новини >>