Комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: 

Председател:

 • Борислав Иванов

Зам.-председатели: 

 • Веселин Милев
 • Карлос Контрера

Членове:

 • Борис Петров
 • Ваня Тагарева
 • Христиан Петров
 • Иво Божков
 • Иван Мечков
 • Иван Пешев

Външни експерти:

 • Иван Димитров
 • Пламен Фердов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

17.05.2021 г., 11.00 ч., зала 1, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА21-НЦ62-132/01.04.2021 г. относно отворено писмо за свободното разпространение и употреба на пиротехнически изделия /повторно разглеждане с участието на заинтересованите страни/

М. Найденова – вр.ид директор на дирекция „Сигурност“

 

Сдружение Българска камара за охрана и сигурност и Гражданска инициатива за забрана употребата на пиротехнически изделия

2

Разни

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по обществен ред и сигурност към СОС за мандат 2019 -2023 г.