Комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: 

Председател:

 • Борислав Иванов

Зам.-председатели: 

 • Веселин Милев
 • Карлос Контрера

Членове:

 • Борис Петров
 • Ваня Тагарева
 • Христиан Петров
 • Иво Божков
 • Иван Мечков
 • Иван Пешев

Външни експерти:

 • Иван Димитров
 • Пламен Фердов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност,

22.02.2021 г., 12.00 ч,  

което ще се проведе онлайн

чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021год.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Разни