Комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: 

Председател:

 • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

 • Иван Мечков
 • Карлос Контрера

Членове:

 • Борислав Иванов
 • Борис Петров
 • Ваня Тагарева
 • Миглена Атанасова
 • Иво Божков
 • Иван Пешев

Външни експерти:

 • Иван Димитров
 • Пламен Фердов
 • Йордан Янков
 • Александър Иванов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по обществен ред и сигурност към СОС за мандат 2019 -2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по обществен ред и сигурност