Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: 

Председател:

  • Борислав Иванов

Зам.-председатели: 

  • Веселин Милев
  • Карлос Контрера

Членове:

  • Борис Петров
  • Ваня Тагарева
  • Христиан Петров
  • Иво Божков
  • Иван Мечков
  • Иван Пешев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

16.12.2019 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Обсъждане на проблемите с обществения ред и сигурността в р-н „Красна поляна“

И. Чакъров – кмет на р-н „Красна поляна“

2

Жалба № СОА16ГР94-7711/4/06.12.2019 г. относно проблем с Топлофикация София

Олга Костадинова – гражданин

3

Жалба № СОА19-КЦ01-56369/02.12.2019 г. относно неизпълнение на задължения на полицаите от 5-то РПУ-СДВР

Венцислав Александрийски - гражданин

4

Предложение за изработване на програма за работата на комисията – устно предложение

Ив. Мечков – общински съветник

5.

Организационни въпроси

 

6.

Разни