Комисия по обществен ред и сигурност

Председател:

  • Ваня Тагарева

Зам.-председатели: 

  • Румен Александров
  • Васил Драганов

Членове:

  • Благовеста Кенарова
  • Христо Копаранов
  • Веселин Калановски
  • Николай Велчев
  • Иван Сотиров
  • Карлос Контрера

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

  • Бистра Цонева, тел.: 02/9377 384


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по обществен ред и сигурност към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Дневен ред на 6- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

14.05.2024 г., 11.00 ч., зала 2

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Отговор № СОА24-ВК66-3524/1/26.04.2024 г. относно информация за РПЦ-София, ПМЗ-кв. Овча купел

Държавна агенция за бежанците

2

Отговор № СОА24-ДИ05-1405/1/30.04.2024 г. относно проведена среща в район „Триадица“, Столична община с цел предприемане на действия от срана на държавните и общински органи за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите

Държавна агенция за бежанците

3

Обсъждане на мерки за предотвратяване на противообществени прояви и нарушаване на обществения ред – закрито заседание

4

Разни