Комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Милка Христова
 • Веселин Милев

Членове:

 • Иво Петров
 • Ирина Йорданова
 • Малина Едрева
 • Владимир Митов
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

 • д-р Михаил Михайлов
 • проф. Невена Цачева
 • Светлин Георгиев
 • Красимира Лазарова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384
                                                                           
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС за мандат 2019 -2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика