Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Председател:

 • Мирослав Боршош

Зам.-председатели: 

 • Цветелина Симеонова - Заркин
 • Венци Стойчев

Членове:

 • Бонка Василева
 • Гергин Борисов
 • Веселин Калановски
 • Стефан Спасов
 • Антон Хекимян
 • Диян Стаматов
 • Иван Виделов
 • Еньо Савов
 • Вили Лилков
 • Ивайло Костадинов

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Дончо Христев, тел.: 9377 245

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС за мандат 2019 – 2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно  многообразие за мандат 2019 – 2023 г.

 

ДНЕВЕН РЕД

на заседание на Постоянната комисия

по образование, култура, наука и културно многообразие

27.02.2024 г. /вторник/ 14.00 часа

Зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ № 33

както и на страницата на СОС във Facebook

1

Доклад с вх.№ СОА23-ДИ05-3265-[1] / 08.12.2023 г. относно Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за   учебната 2023/2024 г. в общинските училища на територията на Столична община.

Яна Генова

-

зам.-кмет на Столична  община

    

          2

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-293 / 11.01.2024 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма "Култура" за удължаване срока на изпълнение на 8 (осем) договора през 2024 година на финансирани проектни предложения по Програмата за 2023 г.

Яна Генова

-

зам.-кмет на Столична  община

    

             3

Доклад с вх.№ СОА23-ВК66-11625 / 29.12.2023 г. относно Продължаване на пилотен проект "Хей ръчички" за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в 20 детски градини и реализиране на инициативата "Литература в жестове" в 5 училища на територията на Столична община.

Анна Стойкова

-

общински съветник

Мирослав Боршош

-

председател  на ПК по ОКНКМ

 

          4

Доклад с вх.№ СОА24-ВК66-1075 / 08.02.2024 г. относно Провеждане на информационна кампания за пътната безопасност в училищата на територията на СО за учебната 2024-2025 г.

Анна Стойкова

-

общински съветник

Диян Стаматов

-

                   общински съветник

          5

Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работата на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

 

           6

Разни