Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 • Александър Грозданов
 • Белин Моллов
 • Маргарита Игнатова
 • Миряна Маламин-Сирийска
 • Филип Бояджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245
 

 

ДНЕВЕН РЕД

на заседание на Постоянната комисия

по образование, култура, наука и културно многообразие

29.09.2020 г., вторник, 10:00 часа, чрез CISCO Webex Meeting

връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: k_ivanova@sofia.bg

 

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4667/12.06.2020 относно: Приемане на нова Наредба за организиране на ученическо столово хранене и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и отмяна на Глава четвърта: Конкурси за организиране на ученическото столово хранене и приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 от НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичен общински съвет           

доц. д-р Тодор Чобанов

зам.- кмет на Столична община

 

2.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5495/08.07.2020 относно: Създаване на временна комисия за обследване на недвижими паметници на културата на територията на Столична община и създаване на онлайн регистър чрез надграждане на съществуващите регистри и по-специално Регистър на паметниците в София (www.registersofia.bg)

Веселин Калановски

Михаил Паргов –

общински съветници

3.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11210/02.09.2020 относно: Предложение за именуване на пространството, образувано от пресичането на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Шипка“ и ул. „проф. Асен Златаров“- пл. „Вацлав Хавел“

Трайчо Трайков – кмет на район „Средец“

4.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3244/02.03.2020 и писмо с вх. № СОА20-ВК08-3244-[2]/02.09.2020 относно: Именуване  на    безименни  улици в  с. Герман  с името „Шишарка“ и  в с. Казичене с името „Отец Атанас“

Николай Гюров – кмет на район „Панчарево“

5.

Доклад вх. № СОА19-ВК08-15910/3/11.09.2020 относно: именуване на безименни улици в с. Панчарево, с. Казичене и с. Плана, р-н Панчарево

Николай Гюров – кмет на район „Панчарево“

6.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-5148/15.04.2020 и писмо с вх. № СОА20-ВК08-5148-[1]/12.08.2020 относно: Именуване на безименни улици в с.Подгумер, в.з."Хумни дол"

Даниела Райчева - кмет на район „Нови Искър“

7.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-5624/30.04.2020 относно: Преименуване на ул. №“157“ в район „Изгрев“ с името „инж. Панайот Бончев“

д-р Делян Георгиев -        кмет на район „Изгрев“

8.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6005/13.05.2020 относно: Именуване на безименна улица в район „Студентски“, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“ с името „Иван Славейков“

Петко Горанов - кмет на район „Студентски“

9.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6006/13.05.2020 и писмо вх. № СОА20-ВК08-6006/1/18.09.2020 относно: Именуване на безименна улица в район „Студентски“, м. „Малинова долина“ с името „Атанас Шопов“

Петко Горанов - кмет на район „Студентски“

10.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6011/13.05.2020 относно: Именуване на безименна улица в район „Студентски“, м. „Малинова долина“ с името „Георги Маджаров“

Петко Горанов - кмет на район „Студентски“

11.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6012/13.05.2020 относно: Именуване на безименна улица в район „Студентски“, м. „Малинова долина“ с името „Тодор Недков“

Петко Горанов - кмет на район „Студентски“

12.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7951/25.06.2020 относно: Именуване на безименни улици в район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район „Кремиковци“

13.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11291/03.09.2020 относно: Именуване на улици в район „Триадица“, м. „Кръстова вада“

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

14.

Разни