Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 • Александър Грозданов
 • Белин Моллов
 • Маргарита Игнатова
 • Миряна Маламин-Сирийска
 • Филип Бояджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС за мандат 2019 -2023 г.

 

ДНЕВЕН РЕД

                                                                   

на заседание на Постоянната комисия

по образование, култура, наука и културно многообразие

18.05.2021 г. /вторник/, 10:00 часа, в зала 5 на ул. „Московска“ 33 и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: k_ivanova@sofia.bg

 

1.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/36/13.05.2021г. относно: Промяна на бюджета на Столична община за  I - во  тримесечие на 2021г.

Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

2.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1848/1/12.05.2021г. относно: Присъждане на отличието "Почетен гражданин на София" на Камелия Тодорова - певица, актриса

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Венера Милова

 – секретар на Столична община

3.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4500/1/14.05.2021г. относно: Присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” по повод 100 годишнина от основаването й.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Венера Милова

 – секретар на Столична община

4.

Разни: