Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 • Александър Грозданов
 • Проф. Александър Кьосев
 • Белин Моллов
 • Маргарита Игнатова
 • Миряна Маламин-Сирийска
 • Филип Бояджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

 

ДНЕВЕН РЕД

на заседание на Постоянната комисия

по образование, култура, наука и културно многообразие

14.07.2020 г., вторник, 10:00 часа, чрез CISCO Webex Meeting връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: k_ivanova@sofia.bg

 

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5301/02.07.2020г. относно: Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на СО, приета от СОС с Решение № 82 по протокол № 48 от 22.02.1018г.

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

2.

Разни