Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,

НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

ДНЕВЕН РЕД

17 декември 2019 г., 16:00 ч., ул. “Московска“ 33, зала 1, етаж 2.

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА19-УЗ21-1281/3/11.12.2019  относно: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост в полза на Организация на евреите в България "Шалом" за изграждане на училищен комплекс, находящ се гр. София, р-н "Възраждане", УПИ I за училище, кв.165б,м. "Градска част Зона Б-18", представляващ ПИ с идентификатор 68134.303.341, съгласно КК и КР на р-н "Възраждане", с площ от 8 238.00кв.м

 

доц. д-р Тодор Чобанов -  зам.- кмет на Столична община    

Савина Савова – кмет на район „Възраждане“