Новини

Обратно Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2015

От 6 февруари до 6 март 2015 г. ще се приемат проектни предложения по Програма Европа на Столична община.

Прикачени файлове по първа и втора Приоритетни области:

1. Насоки за кандидатстване
2. Формуляр за кандидатстване
3. Бюджет
4. Методика за оценка
5. Въпроси и отговори

Прикачени файлове по трета Приоритетна област:

1. Отворена покана/Насоки за кандидатстване
2. Формуляр за кандидатстване
3. Бюджет
4. Документи за прилагане на етап кандидатстване

За кандидатстване по електронен път по трета Приоритетна област: http://fond.sofia-da.eu/bg/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРОГРАМА ЕВРОПА

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година, за седми пореден път, с проектни предложения по Програма Европа на Столична община.

Приоритетите на Програма Европа за 2015 г. са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и стратегията на РБ „Европа 2020: Национална програма за реформи”.

По първа и втора Приоритетни области ще се финансират проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; както и подкрепа за формиране на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства, с цел създаване на нови знакови центрове в столицата, които допринасят за уникалната идентичност и европейската значимост на София.

Трета Приоритетна област е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. По трета Приоритетна област експериментално ще се проведе обща сесия с Фонда за иновации в културата като проектните предложения ще могат да се подават и по електронен път.

През 2014 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 33 проекта на обща стойност 339 983 лева. Програмата се утвърди като ефикасен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.