Дирекция ''СЕКРЕТАРИАТ НА СОС''

 

 • Станислава Стоянова, директор
  Телефон: (02) 9377-401 
 • Теодора Деспотова-Кямилова, главен експерт 
  Телефон: (02) 9377-591
 • Росица Бошнакова, главен експерт 
  Телефон: (02) 9377-591


Отдел ''Административно-технически''


 • Галя Лозанова, началник-отдел 
  Телефон: (02) 9377-568
 • Иван Иванов, главен експерт 
  Телефон: (02) 9377-384
 • Росица Григорова, главен експерт 
  Телефон: (02) 9377-321
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика
 • Емилия Даскалова, главен експерт 
  Телефон: (02) 9377-338
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по финанси и бюджет
 • Йова Граматикова, главен експерт 
  Телефон: (02) 9377-402
 • Бистра Цонева, главен експерт 
  Телефон: (02) 9377-384
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика
    ▪ Постоянна комисия по обществен ред и сигурност
 • Димана Пунчева, старши експерт 
  Телефон: (02) 9377-572
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия за децата, младежта и спорта
    ▪ Постоянна комисия за връзки с гражданското общество
 • Дончо Христев, старши експерт 
  Телефон: (02) 9377-245
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по образование, култура наука и културно многообразие
 • Иванка Благова, старши експерт 
  Телефон: (02) 9377-384
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори
    ▪ Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти
 • Иванка Галова, старши експерт 
  Телефон: (02) 9377-572
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация  
 • Юлия Пашалийска, старши експерт
  Телефон: (02) 9377-577
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране
    ▪ Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност
 • Йоанна Цанкова, старши експерт 
  Телефон: (02) 9377-599
 • Теменужка Радева, главен специалист 
  Телефон: (02) 9377-402
 • Аделина Райкова, главен специалист 
  Телефон: (02) 9377-361
 • Евелина Петрова, старши специалист 
  Телефон: (02) 9377-528
 • Виктория Ниновска, специалист 
  Телефон: (02) 9377-568

 


Отдел ''Правно-нормативно обслужване''


 • Борис Гарчев, и.д. началник - отдел
  Телефон: (02) 9377-599
 • Десислава Милева, главен юрисконсулт 
  Телефон: (02) 9377-338
  Експертно обезпечаване на:
    ▪ Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба
 • Семра Мехмед, главен юрисконсулт 
  Телефон: (02) 9377-599

​​​​​​