ПОЧИСТВАНЕ НА НАДРАСКАНИ ФАСАДИС  Решение на Столичния общински съвет започва почистване на фасади, места и обекти на територията на гр. София – първоначално от Зона  I,  а в 6-месечен срок ще бъдат включени и фасади от Зона II съгласно Наредбата за градската среда. Почистването се осъществява от „Софекострой“ ЕАД, а контролът върху изпълнението на дейността се извършва от Столичния инспекторат. Решението на Столичния общински съвет е част от цялостната политика на Столичната община за подобряване на облика на градската среда.

Критериите, по които приоритетно ще бъдат почистени фасадите, местата и обектите, са:

  • размер на надрасканата площ;
  • драсканици, използващи език на омразата;
  • сгради с представително обществено значение (музеи, училища, детски градини, паметни плочи и др.).

Условие за почистване на сгради и обекти е да не са с компрометирана структура на фасадата.  

Заявяването на желание да бъдат почистени надраскани фасади става чрез попълване и подаване на Заявление (изтегли ТУК) до Столичния инспекторат.

Заявлението се попълва от собственика на сградата или от председателя на Управителния съвет на етажната собственост/управителя, когато сградата е в режим на етажна собственост.

Когато сградата е в режим на етажна собственост, към заявлението се прилага и Протокол (изтегли ТУК) от Общото събрание на етажната собственост за взето решение с мнозинство повече от 50 на сто от представените на Общото събрание части.

За имот, който не е в режим на етажна собственост, заявлението се подава от лице/лица, притежаващи повече от 50% от идеалните части. В заявлението се посочва № на документа за собственост и притежаваните идеални части.