Питане вх. № СОА21-ВК66-9450/11.10.2021 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Възможност за охраняване на обекти на „Софийска вода“ АД от частни охранителни фирми


Питане вх. № СОА21-ВК66-9445/11.10.2021 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предоставяне на площи за поставяне на рекламни елементи и на рекламни елементи в станциите на Столичното метро


Питане вх. № СОА21-ВК66-9441/11.10.2021 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Отстраняване на опасност от инциденти във връзка с изкопи в кв. 170а, м. „Студентски град” и възстановяване на нормалното движение по ул. „8-ми декември“


Питане вх. № СОА21-ВК66-9236/06.10.2021 г.

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Сключване на договор за учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост, с идентификатор 68134.1003.247.10, представляващ пристройка – стъклен навес към сграда с идентификатор 68134.1003.247.9, район "Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. "Йордан Йовков“ № 13, съгласно т. IV на Решение № 208 по Протокол № 14 от 2020 г. на СОС


Питане вх. № СОА21-ВК66-8567/15.09.2021 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Милко Младенов – кмет на район "Люлин"
 • Относно: Инсталиране на охранителни камери в първи микрорайон на район "Люлин"

Питане вх. № СОА21-ВК66-8285/07.09.2021 г.

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Законосъобразност на сумите, начислявани на абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД, от топломери и водомери в абонатните станции в София с изтекъл срок на годност

Питане вх. № СОА21-ВК66-8282/07.09.2021 г.

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Поскъпване на парното и топлата вода за периода от 2010 година досега; Ремонтни дейности, извършени от "Топлофикация София" от 2010 година досега

Питане вх. № СОА21-ВК66-8259/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Дървета от уличното озеленяване по бул „Ген. Михаил Д. Скобелев“ и начинът, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва дърветата от уличното озеленяване

Питане вх. № СОА21-ВК66-8258/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Намаляване площта на локална градина в имот 68134.903.1589

Питане вх. № СОА21-ВК66-8257/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Незаконно строителство в защитена местност Манастирска кория

Питане вх. № СОА21-ВК66-7907/24.08.2021 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Пробиви на основни булеварди в София.

Питане вх. № СОА21-ВК66-7580/11.08.2021 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Проблеми в район "Люлин"

Питане вх. № СОА21-ВК66-7477/09.08.2021 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Избор на строител за инсинератора за изгаряне на боклук в София и ефектите за здравето на жителите на града

Питане вх. № СОА21-ВК66-7186/29.07.2021 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предвидени средства за текущ ремонт на улици, булеварди и тротоари и извършени дейности за ремонт

Питане вх. № СОА21-ВК66-7142/28.07.2021 г. 

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изграждане на южното платно на бул. „Тодор Каблешков" от бул. „България" до ул. „Ген. Стефан Тошев", м. „Манастирски ливади – запад"

Питане вх. № СОА21-ВК66-7141/28.07.2021 г. 

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Стопанисването и контролът върху шахтите, собственост на Столична община

Питане вх. № СОА21-ВК66-7088/27.07.2021 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Георги Илиев – кмет на район "Слатина"
 • Относно: Установени и премахнати незаконни постройки на територията на кв. "Христо Ботев", столичен район "Слатина"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 54)


Питане вх. № СОА21-ВК66-7087/27.07.2021 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Извършени ремонтни дейности по текущ ремонт на улици и тротоари от столичен район "Красно село".

Питане вх. № СОА21-ГР94-3920/15.07.2021 г. 

 • От: Марта Георгиева, Иво Божков и Тома Белев – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Неясноти при процедури и действия на Столична община във връзка със съфинансиране и администриране от Столична община на проект: "Адаптация и реставрация на сградата с идентификатор 68134.4336.550.1 – минерална баня „Овча купел“.

Питане вх. № СОА21-ВК66-5920/23.06.2021 г. 

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Паркоместа в имот, в който е построен блок 542 в район „Връбница“, ж.к. „Връбница“, бул. "Ломско шосе"