Питане вх. № СОА22-ВК66-6939/27.06.2022 г.

 • От: от инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Канализация в кв. "Драгалевци”, район "Витоша"

 

Питане вх. № СОА22-ВК66-6938/27.06.2022 г.

 • От: от инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Проблеми с битови отпадъци

Питане вх. № СОА22-ВК66-6772/23.06.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Иван Пешев, Диян Стаматов, Екатерина Йорданова, Анна Стойкова, Владимир Митов, Петко Димитров и Николай Николов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Липсата на спортната площадка до „Общински културен институт район "Красно село“ – Парк "Хиподрума"

 


 

Питане вх. № СОА22-ВК66-6372/15.06.2022 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Премахване на „Виетнамските общежития“ и ползване на поземлените имоти, общинска собственост, столичен район „Красна поляна"

 

Питане вх. № СОА22-ВК66-6371/15.06.2022 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Липсваща канализация в кв. „Бенковски“, столичен район „Сердика “


Питане вх. № СОА22-ВК66-6077/09.06.2022 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Условия, при които ще се транспортират, предават и приемат, отглеждат, изхранват, лекуват и връщат конете, задържани при установяване на нарушение на чл. 25 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Питане вх. № СОА22-ВК66-4900/17.05.2022 г.

 • От: Марта Георгиева и Иво Божков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Въпроси:
  1. На каквo основаниe район “Витоша” издава предписания и разрешения за извършване на строителни и други дейности от собствениците на парцелите във и около „Боянското блато“?
  2. Молим за копие на всички актове, издадени от структури на Столична община, отнасящи се до дейности в местността „Боянското блато“?
  3. Какви са механизмите на Столична община и как се осъществява координацията с други компетентни институции за преустановяване на незаконно строителство?
  4. Какви незабавни стъпки планира да предприеме Столична община, в координация с другите компетентни институции, за да спре продължаващите и в момента нерегламентирани дейности във и около „Боянското блато“?
  5. Какви и средносрочни, и дългосрочни стъпки смята да предприеме Столична община, в координация с компетентните институции, за да се гарантира съществуването и запазването на екологичните функции на блатото, което е идентифицирано като “едно от последните естествени блата на територията на столицата” в доклад на "Софияплан" и като “критично застрашена влажна зона” във "Визия за София"?


Питане вх. № СОА22-ВК66-4932/17.05.2022 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Нарушения на законовия ред от страна на антиевропейски, антидемократични и антихуманни групи на територията на Столична община.

Питане вх. № СОА22-ВК66-3757/14.04.2022 г.

 • От: Иван Таков и Альоша Даков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район "Витоша – Симеоново", "Драгалевци", "Бояна" и "Княжево".

Питане вх. № СОА22-ВК66-3703/13.04.2022 г.

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Константин Павлов – кмет на район "Лозенец"
 • Относно: Премахване на павилиони, находящи се пред историческата сграда на УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Питане вх. № СОА22-ВК66-3295/04.04.2022 г.

 • От: Владимир Митов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Почистване на речни корита, водоеми и канализация с цел предотвратяване на наводнения на територията на Столична община.
  Отговор

Питане вх. № СОА22-ВК66-3288/04.04.2022 г.

 • От: Николай Николов и Иван Пешев – общински съветници
 • До: Николай Гюров – кмет на район "Панчарево"
 • Относно: Изграждане на ферма за насекоми в с. Лозен.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 55 от 12 май 2022 г. (точка 6)


Питане вх. № СОА22-ВК66-2677/18.03.2022 г.

 • От: Димитър Антов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Ремонт на къщата на Райна Княгиня и предприемане на действия за опазване на сградата.

Отговор
Приложение: Снимки

Включено в дневния ред на Заседание № 54 от 21 април 2022 г. (точка 35)


Питане вх. № СОА22-ВК66-2937/25.03.2022 г.

 • От: Бойко Димитров  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Участие на Столична община в ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2022 г.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2516/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на електроенергията и горива за транспортните дружества на Столична община.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2518/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Малина Едрева – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на енергоизточниците за общинските детски и учебни заведения, културни домове, лечебни заведения и социални домове.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2514/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на средствата, предвидени в държавния бюджет за 2022 г. за компенсации на масовия градски транспорт.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23 юни 2022 г. (точка 47).
 


Питане вх. № СОА22-ВК66-2366/11.03.2022 г.

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани със сигнали на граждани, живеещи на бул. „Генерал Скобелев", в пряка близост, по-точно на 3,69 м до „временното“ трамвайно трасе, изградено над подлеза пред НДК

Питане вх. № СОА22-ВК66-2152/07.03.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община

Относно: Липса на градски стадион или общински спортен комплекс в Банкя в продължение на 25 години.

Отговор

Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23 юни 2022 г. (точка 46).


Питане вх. № СОА22-ВК66-1953/07.03.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Договорни отношения между Столична община, "Метрополитен" ЕАД и "Център за градска мобилност" ЕАД.