Питане вх. № СОА22-ВК66-578/20.01.2022 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Финансиране на общинското дружество „Метрострой” ЕАД – в ликвидация, с ЕИК: 000638469, от бюджета на Столичната община


Питане вх. № СОА22-ВК66-465/17.01.2022 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Прекомерно продължили административни производства за служебно изработване и одобряване на подробни устройствени планове (ПУП)


Питане вх. № СОА22-ВК66-205/11.01.2022 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Придобиване на частен поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 за нуждите на зелената система на Столична община

Питане вх. № СОА21-ВК66-12223/22.12.2021 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Евентуален строеж в зелена площ в ж.к. Дианабад

Питане вх. № СОА21-ВК66-12139/21.12.2021

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно:  Разполагането на Коледна реклама пред Народен театър „Иван Вазов“

Питане вх. № СОА21-ВК66-12137/21.12.2021 г. 

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Незаконно строителство на територията на Столична община

Питане вх. № СОА21-ВК66-12136/21.12.2021 г.

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно:  Развитие по инцидента пред болница „Св. Иван Рилски“ на 14.02.2021 г.

Питане вх. № СОА21-ВК66-11458/03.12.2021 г.

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Николай Гюров – кмет на район "Панчарево"
 • Относно: Действия на администрацията на район "Панчарево" по възстановяване собствеността на Столична община върху ул. "Искър" във вид, местоположение и цялост съгласно действащия регулационен план от 1970 г.

Питане вх. № СОА21-ВК66-11318/30.11.2021 г.

 • От: Иван Мечков и Николай Николов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Стопанисването и поддръжката на парк "Славия"

Питане вх. № СОА21-ВК66-11261/29.11.2021 г. 

 • От: Калоян Паргов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Ремонт на релсов път на трамвай № 5

Питане вх. № СОА21-ВК66-11016/22.11.2021 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Мигащ зелен сигнал и секундарници на светофарите в София

Питане вх. № СОА21-ВК66-10844/17.11.2021 г.

 • От: д-р Антон Койчев – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Заповед № РКС21-Р148-2/15.10.2021 г. за изземване от ПП СДС на нежилищен имот (клубно помещение), находящ се на бул. "Прага" № 16

Питане вх. № СОА21-ВК66-10089/26.10.2021 г.

 • От: Альоша Даков, Иван Таков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Осъществен контрол, обезщетения и санкции, наложени по реда на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Питане вх. № СОА21-ВК66-10088/26.10.2021 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Премахване на дълготрайна растителност в ж.к. "Свобода", район "Надежда", в нарушение на всички закони, защитаващи зелените площи и Наредбата на СОС

Питане вх. № СОА21-ВК66-10009/25.10.2021 г. 

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Графика за движение на влаковете (ГДВ) за 2022 г.

Питане вх.  № СОА21-ВК66-9894/21.10.2021 

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район „Красна поляна“
 • Относно: Общото състояние на парк "Св. Св. Петър и Павел"

Питане вх. № СОА21-ВК66-9686/15.10.2021 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Извършени ремонтни дейности по текущ ремонт на улици и тротоари от столичен район "Красно село"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 57)


Питане вх. № СОА21-ВК66-9685/15.10.2021 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предвидени средства за текущ ремонт на улици, булеварди и тротоари и извършени дейности за ремонт

Питане вх. № СОА21-ВК66-9661/15.10.2021 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Навлизане на автомобили, движение и паркиране на територията на "Княз-Борисовата градина"

Питане вх. № СОА21-ВК08-15075/15.10.2021 г.

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Реконструкция на детска градина № 8 "Проф. д-р Елка Петрова", намираща се на територията на район "Красно село"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 56)