Новини

16.12.2020
Писмена позиция на Съвета на директорите в "Столичен автотранспорт" ЕАД относно изнесена информация за изпълнението на договор с предмет "Проектиране и ремонт на сграда на общежитие на Столичен автотранспорт"
...

09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен електротранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30
...

09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21
...

08.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 84
...

23.11.2020
Удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 до 22.01.2021 г.
...

18.11.2020
Доклад № СОА20-ВК66-9758/18.11.2020 относно проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СРС на основание чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт
...

Още новини >>