ДНЕВЕН РЕД

на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе 

 на 7 декември 2023 г. от 10:00 ч.

в заседателната зала "София" на Столичен общински съвет на адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33, ет. 5

 


1. Избор на председател на Столичния общински съвет по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.