ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 АДРЕС

 РЪКОВОДСТВО

"Метрополитен" ЕАД

ул. "Княз Борис I" № 121

изп. директор: Стоян Братоев Иванов
член на СД: Фантина Рангелова Рангелова
член на СД: Красимир Савов Савов
член на СД: Тодор Иванов Модев
член на СД: Лидия Спасова Коцева-Станкова

"Център за градска мобилност" ЕАД

бул. "Кн. Мария-Луиза" № 84

изп. директор: Димитър Константинов Дилчев
член на СД: Румяна Маринова Милова
член на СД: Никола Димитров Рогачев
член на СД: Розалина Деянова Георгиева
член на СД: Иван Христов Антов

"Столичен автотранспорт" ЕАД

ул. "Житница" № 21
 

изп. директор: Слав Йорданов Монов
член на СД: Илия Добромиров Гътовски 
член на СД: Любомир Иванов Ковачев
член на СД: Йовелина Нейчева Тихова
член на СД: Лъчезар Владимиров Пеков

"Столичен електротранспорт" ЕАД

ул. "Подполковник Калитин" № 30

изп. директор: Евгений Манолов Ганчев
член на СД: Кирил Георгиев Георгиев
член на СД: Десислава Костова Пачева-Чомпалова
член на СД: Елена Костадинова Симеонова
член на СД: Веселин Петров Порязов

"ВиК" ЕАД

ул. "Георги Белов" № 2  

изп. директор: Стефан Николов Пелтеков
член на СД: Цанко Пламенов Иванов
член на СД: Румен Райнов Михайлов

"Лозана" ЕАД

ул. "Страхил войвода" № 2 

изп. директор: Юли Благоев Андреев
член на СД: Десислава Любомирова Белчинска
член на СД: Анна Първанова Манчева-Димова

"Спортна София – 2000" ЕАД

ул. "Българска морава" № 2

изп. директор: Цветанка Божидарова Цокова
член на СД: Динко Господинов Дуков
член на СД: Стефан Иванов Йорданов

"Софийски имоти" ЕАД

ул. "Гурко" № 12, ет. 7

изп. директор: Димитър Любомиров Шивачев
член на СД: Полина Василева Витанова
член на СД: Антония Красимирова Терзиева

"Егида – София" ЕАД

бул. "Прага" № 23

изп. директор: Иван Йонов Йонов
член на СД: Борислав Кирилов Димитров
член на СД: Огнян Цветанов Методиев

"Пазари Изток" ЕАД

ул. "Сирак скитник" № 9

изп. директор: Даниела Пламенова Стойнева
член на СД: Димитър Георгиев Кунов
член на СД: Борислав Райчов Миланов

"Пазари Запад" ЕАД

ул. "П. Каравелов" № 5

изп. директор: Галина Иванова Бежанска
член на СД: Борислав Александров Борисов
член на СД: Атанас Лазаров Мицикулев

"Пазари Север" ЕАД

ж.к."Суха река", бл. 18, вх. А, ап.1

изп. директор: Светослав Величков Тодоров
член на СД: Гергана Николова Калпачка
член на СД: Тони Владов Попов

"Пазари Юг" ЕАД

бул. "Цар Борис ІІІ" № 135Б

изп. директор: Николай Николаев Попов
член на СД: Цонка Илиева Тодорова
член на СД: Веселка Симеонова Ангелова

"Пазари Възраждане" ЕАД

бул. "Цар Самуил" № 90Б

изп. директор: Маргарита Драгомирова Александрова-Манова
член на СД: Жана Сергеева Янева
член на СД: Веселин Георгиев Теофилов

"Софинвест" ЕАД

ж.к. Зона Б-19, бл.15 – 16, вх. Б – партер

изп. директор: Чавдар Найденов Гигов
член на СД: Ралица Такева Такева
член на СД:  Никола Александров Онов  

"Софекострой" ЕАД

ул. „Резбарска“ № 11

изп. директор: Даниел Стоянов Йорданов
член на СД: Стойчо Тодоров Томов
член на СД: Даниел Тошков Господинов

"Географска информационна система – София" ЕООД

ул. "Сердика" № 5

управител: Веселка Маринова Дишева
контрольор: Кръстьо Стоянов Кривов

"Топлофикация София" ЕАД

ул. "Ястребец" № 23Б

изп. директор: Васил Иванов Ковачев
член на УС: Ивайло Ивов Епитропов
член на УС: Лъчезар Иванов Чотов
член на НС: Сашо Петров Чакалски
член на НС: Милена Стайкова Ценова
член на НС: Валентин Георгиев Терзийски 

ДКЦ 2 – София" ЕООД

ул. "Хан Крум" № 1

управител: д-р Димитър Митков Драгиев
член на СД: проф. д-р Николай Дамянов Дамянов

"ДКЦ 3 – София" ЕООД

ул. "Искър" № 22

управител: д-р Валентина Кирилова Христова
контрольор: Валентин Колев Савов

"ДКЦ 5 – София" ЕООД

ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8

управител: д-р Вихрен Веселинов Заяков
контрольор: Венцислав Андреев Мирчев

"ДКЦ 6 – София" ЕООД

ул. "Коньовица" № 65

управител: д-р Васил Георгиев Стояновски
контрольор: д-р Стоян Цветанов Маджаров

"ДКЦ 7 – София" ЕООД

бул. "Кн. Мария-Луиза" № 191

управител: д-р Антонио Динков Тонев
контрольор: Надежда Стефчова Делиева

"ДКЦ 8 – София" ЕООД

ж.к. "Надежда", бул. "Хр. Силянов" № 77

управител: д-р Слави Евстатиев Славчев
контрольор: Десислава Василева Радулова

"ДКЦ 11 – София" ЕООД

ул. "Цар Симеон" № 115

управител: Татяна Иванова Евтимова
контрольор: Филип Спасов Асенов

"ДКЦ 12 – София" ЕООД

ж.к. "Люлин", ул. "Кореняк" № 17

управител: д-р Васил Димитров Василев
контрольор: Иво Василев Гогев

"ДКЦ 13 – София" ЕООД

ул. "Д. Хаджикоцев" № 20

управител: д-р Райна Божкова Ганева
контрольор: Тодор Василев Тодоров

"ДКЦ 14 – София" ЕООД

ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

управител: д-р Милен Петков Димов
контрольор: Камелия Димитрова Вълчева

"ДКЦ 15 – София" ЕООД

ул. "Никола Габровски" № 22

управител: Ани Начева Христов
контрольор:  Десислава Стефанова Младенова

"ДКЦ 16 – София" ЕООД

кв. "Ботунец", ул. "Ив. Шонев" № 2

управител: д-р Йоана Георгиева-Пенева
контрольор: д-р Атанас Асенов Златев

"ДКЦ 17 – София" ЕООД

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 118

управител: д-р Константин Нинов Петров
контрольор: Маргарита Георгиева Паскалева

"ДКЦ 18 – София" ЕООД

ж.к. "Суха pека", ул. "Емануил Васкидович" № 51

управител: д-р Ивайло Бориславов Попов
контрольор: Елена Маркова Балджиева

"ДКЦ 20 – София" ЕООД

бул. "Ген. Ст. Тошев" № 15 – 17

управител: д-р Любка Георгиева Асенова
контрольор: Виолина Венелинова Васова

"ДКЦ 22 – София" ЕООД

ул. "Николай Коперник" № 9

управител: д-р Лили Иванова Иванова
контрольор: Диана Ангелова Димитрова

"ДКЦ 24 – София" ЕООД

ж.к. "Надежда", ул. "Ген. Н. Жеков" № 3

управител: д-р Силвия Лазарова Янева
контрольор: Елизабет Стефанова Петрова

"ДКЦ 25 – София" ЕООД

ж.к. "Младост ІІІ", бул. "Св. Преображение" № 20

управител: д-р Стефан Ангелов Карамфилов
контрольор: Кръстин Кирилов Чепилов

"ДКЦ 28 – София" ЕООД

ж.к. "Дружба-1", ул. "Илия Бешков" № 1

управител: д-р Лъчезар Стоев Янкулов
контрольор: Гергана Валентинова Велинова

"ДКЦ 29 – София" ЕООД

ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Г. Измирлиев" № 8

управител: д-р Росица Христова Спасова
контрольор: Татяна Димитрова Пазийска

"ДКЦ 30 – София" ЕООД

ж.к. "Обеля-2"

управител: д-р Цветан Иванов Недялков
контрольор: Десислава Стефанова Кацарска

"ДЦ-2 – София" ЕООД

бул. "Кн. Мария-Луиза" № 191

управител: д-р Георги Петров Зографски
контрольор: Станислава Груйчева Славчева

"МЦ-31 – Нови Искър" ЕООД

гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 111

управител: д-р Анелия Димитрова Мишева
контрольор:  Златко Кръстев Атанасов

"МЦ-9 – София" ЕООД

ул. "Христо Батанджиев" № 60 управител: няма

"Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД

ул. "Георги Измирлиев" № 8

управител: д-р Ася Данчева-Атанасова
контрольор: Светлана Ангелова Найденова

"Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД

бул. "Андрей Сахаров" № 22

управител: д-р Борислав Хараламбиев Димитров
контрольор: Дарина Кръстева Стоилова

"Специализирана болница за продължително лечение
и рехабилитация – Бухово" ЕООД

гр. Бухово, ул. "Стефан и Велко" № 1

управител: д-р Дора Димитрова Велева
контрольор:  Стефан Павлов Стоилов

"Специализирана болница за продължително лечение
и рехабилитация – Кремиковци" ЕООД

кв. "Ботунец", ул. "Васил Левски" № 2

управител: д-р Цветанка Христова Зафирова
контрольор: Красимир Георгиев Сираков

"Специализирана болница за продължително лечение
и рехабилитация – Панчарево" ЕООД

с. Панчарево, ул. "Кокалянско ханче" № 1

управител: д-р Андрей Иванов Андреев
контрольор: Даниел Василев Костов

"Специализирана болница за рехабилитация на деца
с церебрална парализа – "Света София" ЕООД

бул. "Възкресение" № 1В

управител: доц. д-р Иван Димитров Чавдаров
контрольор: Анна Стефанова Гочева

"I специализирана акушеро-гинекологична болница
за активно лечение – "Света София" ЕАД

ул. "Михалаки Ташев" № 2

изп. директор: д-р Константин Иванов Маленов
член на СД: доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева
член на СД: д-р Маржена Луция Риш-Панова

"II специализирана акушеро-гинекологична болница
за активно лечение – "Шейново" ЕАД

ул. "Шейново" № 19

изп. директор: д-р Румен Любенов Велев
член на СД: д-р Пламен Станев Димов
член на СД: Даниела Стоянова Шиклева

"Университетска I многопрофилна болница за активно лечение  – София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД

бул. "П. Евтимий" № 37

изп. директор: доц. д-р Цветомир Иванов Димитров
член на СД: Иля Иванов Генов
член на СД: проф. д-р Александър Хуго Оскар, дм

"II многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

бул. "Христо Ботев" № 110

изп. директор: доц. д-р Стефан Николаев Узунов
член на СД: д-р Красимир Стоянов Пандев
член на СД: Снежана Младенова Кондева

"IV многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

бул. "Македония" № 38

изп. директор: д-р Аркади Георгиев Иванов
член на СД: д-р Георги Стоянов Хорозов
член на СД: д-р Томи Георгиев Попмарков

"Многопрофилна болница за активно лечение "Княгиня Клементина" – София" ЕАД

бул. "Столетов" № 67 А

изп. директор: д-р Борил Петров Петров
член на СД: Анна Николаева Славова
член на СД: д-р Димитър Делчев Русенов

Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД

ул. "Екзарх Йосиф" № 59

управител: д-р Ана Попова-Върбанова
контрольор: Невена Гениева Станчева