Новини

Обратно Проект на програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта

Д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община, Анна Стойкова и Роберт Янакиев - общински съветници, внесоха за обсъждане от Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно Проект на програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта.