Новини

Обратно Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2013

Неправителствени организации и районите на Столична община ще могат да кандидатстват и тази година, за пети пореден път, с проектни предложения по Програма Европа на Столична община.

През 2013 г. проектни предложения ще се приемат от 15 март до 15 април.

В края на месец март ще се проведе Информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма Европа през 2013 г., в рамките на който ще бъдат представени Насоките за кандидатстване, Формулярът за кандидатстване и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения.

Неправителствените организации и районите на Столична община ще могат да кандидатстват в две приоритетни области, които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, както и с кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; инициативи и проекти, отговарящи на критериите за избор на Европейска столица на културата в категория „Град и граждани”, както и по подготовката и представянето на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г.

През 2012 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 27 проекта на обща стойност 428 382 лева.

През четирите години на съществуване Програмата доби популярност и се утвърди като успешен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

Допълнителна информация: