Новини

Обратно Оперативна работна програма на Столичния общински свет

Председателят на Столичния общински свет г-н Елен Герджиков внесе за обсъждане доклад и проект за решение относно приемане на Отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на СОС за 2011 г. и приемане на Оперативна работна програма на СОС за 2013 г.

Приложение 1
Приложение 2