Новини

Обратно Доклад по сигнал за конфликт на интереси срещу г-н Андрей Иванов - председател на СОС

Доклад, изготвен от Комисията, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет, по сигнал за конфликт на интереси срещу г-н Андрей Мирчев Иванов - председател на Столичния общински съвет, подаден от г-н Жельо Бойчев - председател на групата на общинските съветници от БСП.