Новини

Обратно Доклад и проект за решение относно Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022

Доклад и проект за решение от Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община относно предложение за приемане на Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г.