Столичния общински съвет свиква извънредно заседание  на 28 януари 2020 г. /вторник/ от 10:00 часа


ДНЕВЕН РЕД:


1.Доклад вх.№СОА20-ДИ04-212/4/24.01.2020 г. относно писмо с вх. № СОА20-ДИ04-212/23.01.2020 г. на министрите на икономиката, регионалното развитие и благоустройството и околната среда и водите за предприемане на действия за осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Перник чрез водоснабдителната система на Столична община.
Докл. Прошко Прошков, Георги Георгиев