Назад

Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова - общ. съветник и председател на ПК по транспорт и туризъм и доц. д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно Проект за Общинска Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация - 2017-2030 година

Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова - общ. съветник и председател на ПК по транспорт и туризъм и доц. д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно  Проект за Общинска Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация - 2017-2030 година.