Питане вх. № СОА22-ВК66-10854/21.09.2022 г. 

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Опасен терен на мястото на бившето езеро в парк „Лебеда“, кв. „Западен парк“, район „Красна поляна“.

 


Питане вх. № СОА22-ВК66-10185/07.09.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Състояние на бул. "Витоша"

Питане вх. № СОА22-ВК66-10114/05.09.2022 г. 

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предприети действия съгласно подписан Меморандум между Столична община и Областна администрация Област София-град

 

Питане вх. № СОА22-ВК66-8865/05.08.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община
 • Относно: Предоставяне за ползване имоти на Столична община без договори.

 


Питане вх. № СОА22-ВК66-8488/28.07.2022 г. 

 • От: Николай Велчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община
 • Относно: РЕШЕНИЕ № 384 на СОС от 11.06.2009 г., в което изрично се разпорежда в T. IV „ЦЕЛЕВО“ да се използват средствата от продажбата на част от отнетия терен, чрез публичен търг за приватизация на СОАП и Решение на НС на СОАП № 1154/16.04.2010 г., сграда с УПИ (незавършено строителство) с адрес ул. “Люботрън“ 12, район „Лозенец“, за изграждане на плувен басейн и физкултурен салон към 21. СОУ „Христо Ботев“.

Питане вх. № СОА22-ВК08-4978-[1]/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"
 • Относно: Равностойни урегулирани имоти във връзка с Ваш отговор изх. № РОК22-ЕВ00-94-1 от 30.03.2022 г.

Питане вх. № СОА22-ВК08-11284/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Милко Младенов – кмет на район "Люлин"
 • Относно: Гетото в кв. "Факултета"

Питане вх. № СОА22-ВК08-11283/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район "Красна поляна"
 • Относно: Поземлени имоти в кв. "Факултета"

Питане вх. № СОА22-ВК08-11282/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район "Красна поляна"
 • Относно: Имотите в карето от бул. „Константин Величков“ до ул. "Индже Войвода“ и от ул. "Три уши“ до ул. "Д-р Калинков“

Питане вх. № СОА22-ВК08-11281/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район "Красна поляна"
 • Относно: Имотите във "Виетнамски общежития"

Питане вх. № СОА22-ВК66-6939/27.06.2022 г.

 • От: от инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Канализация в кв. "Драгалевци”, район "Витоша"

Питане вх. № СОА22-ВК66-6938/27.06.2022 г.

 • От: от инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Проблеми с битови отпадъци

Питане вх. № СОА22-ВК66-6772/23.06.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Иван Пешев, Диян Стаматов, Екатерина Йорданова, Анна Стойкова, Владимир Митов, Петко Димитров и Николай Николов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Липсата на спортната площадка до „Общински културен институт район "Красно село“ – Парк "Хиподрума"

Питане вх. № СОА22-ВК66-6371/15.06.2022 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Липсваща канализация в кв. „Бенковски“, столичен район „Сердика “

Питане вх. № СОА22-ВК66-6077/09.06.2022 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Условия, при които ще се транспортират, предават и приемат, отглеждат, изхранват, лекуват и връщат конете, задържани при установяване на нарушение на чл. 25 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Питане вх. № СОА22-ВК66-4932/17.05.2022 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Нарушения на законовия ред от страна на антиевропейски, антидемократични и антихуманни групи на територията на Столична община

Питане вх. № СОА22-ВК66-4900/17.05.2022 г.

 • От: Марта Георгиева и Иво Божков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Въпроси свързани с местността „Боянското блато“

Питане вх. № СОА22-ВК66-3757/14.04.2022 г.

 • От: Иван Таков и Альоша Даков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район "Витоша – Симеоново", "Драгалевци", "Бояна" и "Княжево"

Питане вх. № СОА22-ВК66-3703/13.04.2022 г.

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Константин Павлов – кмет на район "Лозенец"
 • Относно: Премахване на павилиони, находящи се пред историческата сграда на УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Питане вх. № СОА22-ВК66-3295/04.04.2022 г.

 • От: Владимир Митов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Почистване на речни корита, водоеми и канализация с цел предотвратяване на наводнения на територията на Столична община.

Отговор