Питане вх. № СОА22-ВК66-3757/14.04.2022 г.

 • От: Иван Таков и Альоша Даков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район "Витоша – Симеоново", "Драгалевци", "Бояна" и "Княжево".

Питане вх. № СОА22-ВК66-3703/13.04.2022 г.

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Константин Павлов – кмет на район "Лозенец"
 • Относно: Премахване на павилиони, находящи се пред историческата сграда на УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Питане вх. № СОА22-ВК66-3295/04.04.2022 г.

 • От: Владимир Митов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Почистване на речни корита, водоеми и канализация с цел предотвратяване на наводнения на територията на Столична община.

Питане вх. № СОА22-ВК66-3288/04.04.2022 г.

 • От: Николай Николов и Иван Пешев – общински съветници
 • До: Николай Гюров – кмет на район "Панчарево"
 • Относно: Изграждане на ферма за насекоми в с. Лозен.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2937/25.03.2022 г.

 • От: Бойко Димитров  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Участие на Столична община в ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2022 г.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2677/18.03.2022 г.

 • От: Димитър Антов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Ремонт на къщата на Райна Княгиня и предприемане на действия за опазване на сградата.

Отговор
Приложение: Снимки

Включено в дневния ред на Заседание № 54 от 21 април 2022 г. (точка 35)


Питане вх. № СОА22-ВК66-1951/17.03.2022 г. 

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изменение на Общия устройствен план на Столична община.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2518/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Малина Едрева – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на енергоизточниците за общинските детски и учебни заведения, културни домове, лечебни заведения и социални домове.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2516/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на електроенергията и горива за транспортните дружества на Столична община.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2514/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на средствата, предвидени в държавния бюджет за 2022 г. за компенсации на масовия градски транспорт.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2366/11.03.2022 г.

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани със сигнали на граждани, живеещи на бул. „Генерал Скобелев", в пряка близост, по-точно на 3,69 м до „временното“ трамвайно трасе, изградено над подлеза пред НДК

Питане вх. № СОА22-ВК66-2152/07.03.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община
 • Относно: Липса на градски стадион или общински спортен комплекс в Банкя в продължение на 25 години .

Питане вх. № СОА22-ВК66-1953/07.03.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Договорни отношения между Столична община, "Метрополитен" ЕАД и "Център за градска мобилност" ЕАД.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2110/04.03.2022 г. 

 • От: Симеон Колев, Диян Стаматов – общински съветници
 • До: Константин Павлов  – кмет на район "Лозенец", Димитър Божилов – кмет на район "Триадица", Георги Илиев – кмет на район "Слатина", Николай Александров – кмет на район "Оборище", Петко Горанов – кмет на район "Студентски", Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел", Трайчо Трайков – кмет на район "Средец", Делян Георгиев – кмет на район "Изгрев", Росина Станислявов – кмет на район "Красно село", арх. Стефан Стефанов – кмет на район "Младост", Николай Гюров – кмет на район "Панчарево", Димитър Димов – кмет на район "Надежда", Иван Божилов – кмет на район "Илинден", Даниела Райчева – кмет на район "Нови Искър"
 • Относно: реализирането на Програмата за строителство на детски градини 2020 – 2023 г.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2109/04.03.2022 г. 

 • От: Симеон Колев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община
 • Относно: Договорения през есента на 2021 г. инвестиционен кредит от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ).

Питане вх. № СОА22-ВК66-2054/02.03.2022 г. 

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Георги Илиев  – кмет на район "Слатина"
 • Относно: Неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 49 от 10 март 2022 г. (точка 40)


Питане  вх. № СОА22-ВК66-2053/02.03.2022 г. 

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Росина Станиславова  – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 49 от 10 март 2022 г. (точка 39)


Питане  вх. № СОА22-ВК66-1960/28.02.2022 г. 

 • От: Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община  
 • Относно: 

  1. Какъв е размерът на включените в капиталовата програма на бюджета на Столична община, съответно за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г., средства за отчуждаване за задоволяване на общински нужди и за придобиване на земя, собственост на физически или юридически лица, за реализиране на публични мероприятия.
  2. Какъв е размерът на усвоените средства по т. 1, съответно за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., както следва по отделно: за имоти, отредени за озеленяване; имоти, отредени за улици; други имоти с отреждане по ПУП за изграждане на обекти – публична държавна собственост.


Питане вх. № СОА22-ВК66-1952/28.02.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Неработещи тоалетни в Западен парк една година след приключване на ремонта.

Питане вх. № СОА22-ВК66-1950/28.02.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община
 • Относно: Модернизиране на "Топлофикация София" по Фонда за модернизация на ЕС.