Назад

Становища от заседание, проведено на 30.09.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи