Назад

Становища от заседание, проведено на 15.02.2022 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи