Новини

Обратно Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 01.02.2017 г.

Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. „“Московска“ № 33, ет. 5, Зала № 5, както следва:

 -кандидати с номера от 1 до 30 включително- да се явят на 06.02.2017 г, /понеделник/, от 9. 00 часа;

- кандидати с номера от 31 до 71 включително- да се явят на 06.02.2017 г, /понеделник/, от 13. 00 часа;

- кандидати от номера от 72 до 96 включително да се явят на 07.02.2017 г, /вторник/, от 9. 30 часа.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички кандидати да носят документ за самоличност.

 

Списък