Новини

Обратно Утвърдени за финансиране проекти от Столична програма „Култура” през 2010 г.

С Решение № 226 по Протокол № 64 от 29.04.2010 г. Столичният общински съвет утвърди проектите, коита да бъдат финансирани от Столична програма „Култура” през 2010 година.