Новини

Обратно Утвърдени за финансиране проекти от първа сесия на Столична програма „Култура”, април 2009 г.

С решение № 335 по Протокол № 40 от 21.05.2009 година Столичният общински съвет утвърди проектите, които ще бъдат финансирани от първа сесия на Столична програма „Култура” (април 2009 г.).