Новини

Обратно Удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 год.

 

Във връзка с чл. 4, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 г. се удължава с един месец, считано от отмяната на извънредното положение на територията на Република България.

Кандидатите, които вече са подали документите си, не е необходимо да ги подават повторно.