Новини

Обратно Удължаване на срока за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати, участващи в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД

 

Във връзка с Решение на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД, избрана с Решение № 450 на Столичния общински съвет по Протокол № 36 от 22.07.2021г., срокът за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати се удължава до 06.12.2021 г. Същата следва да бъде предоставена от 05.11.2021 г. до 06.12.2021 г. вкл. на хартиен носител, на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД, с препоръчителен обем до 20 печатни страници, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg