Новини

Обратно Удължаване на срока за подаване на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд

Във връзка с недостатъчния брой постъпили заявления на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд се удължава срокът за подаване на документи до 30.12.2011 година в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33.

                                                                                                                                            Председател:
                                                                                                                                                                              Андрей Иванов