Новини

Обратно Стратегия за развитие на културата в София 2012 - 2020

Публикуваме на Вашето внимание работен вариант за обсъждане по време на третия етап от консултативния процес по приемане на 
Стратегия за развитие на културата в София 2012 - 2020: СОФИЯ - ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА.