Новини

Обратно Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 - 2015 година

Столичният общински съвет на свое заседание от 27.01.2011 година прие Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 - 2015 година (Решение № 41 по Протокол № 82 от 27.01.2011 г.).