Новини

Обратно Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014 г.

На 18.05.2009 година на електронния портал на Столична община в раздел „Стратегии и програми” е публикуван проектът на Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009 – 2014 г.