Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност

Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност

Обява
Декларация по чл. 41, ал. 2 от Наредба за общинските лечебни заведения