Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 24.03.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи