Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 16.06.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи