Новини

Обратно Становища от заседание на Експертно-художествения съвет на 07.10.2020 г. относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи