Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 09.09.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи